peksimet

pek

<< ETü bek sert, sağlam, katı, korunaklı

peki

<< TTü pek iyi

pekinua

Fr pékinois bir köpek cinsi öz Pékin Çin'de bir kent Çin Beijing 北京 z«Kuzey Başkenti», a.a.

pekiş|mek

TTü pek sağlam, metin

pekmez

<< ETü-O bekmes koyultulmuş üzüm şurubu

peksimet

[ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
beksimāt ... beksimet [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
arpa kavudı ve kurı beksumāṭ onar direm [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Kotur kalˁası mühimmātiyçün beksumāt ve gayri levāzımātlar memlū olup

Yun paksamáti(on) παξαμάτιον z [küç.] iki kez pişmiş asker ekmeği, bisküvi << OYun paksamâs παξαμᾶς za.a. +ion

Not: Yunanca sözcük Lat buccellatum karşılığı olarak Roma ordu dilinde MS 1. yy'dan itibaren kullanılmıştır. DuCG sf. 1:1095. Süryanice ve Arapça samīd "buğday unu" ile ilişkisi ihtimal dahilindedir.


24.07.2021
pektin

Fr pectine pıhtılaştırıcı olarak kullanılan organik madde (İlk kullanım: Henri Braconnot, Fr. kimyacı (1781-1855).) EYun pēktós πηκτός zpıhtı, süt pıhtısı, çökelek +in° EYun pḗgnymi πήγνυμι, πηκτ- zkatılaşmak +t°

pektoral

Fr pectoral göğüse ilişkin Lat pectoralis Lat pectus, pector- göğüs kafesi +al° << HAvr *peg-tos HAvr *peg- a.a.

pelerin

Fr pèlerine hacı giysisi [esk.], cübbe Fr pèlerin hacı << Lat peregrinus gezgin, göçebe, yabancı

pelesenk1

Fa balasān بلسان zYemen'de yetişen bir ağaç, commiphora opobalsamum; bu ağacın reçinesi, balsam ≈ EYun bálsamon βάλσαμον za.a.

pelesenk2

Fa bārsang/pārsang بارسنگ/پارسنگ zdenge maksadıyla teraziye veya kayığa veya at yükünün hafif tarafına konulan taş § Fa bār بار zyük Fa sang سنگ ztaş