peni

penç

Farsça panc پنج z "beş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen panç sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pénkʷe biçiminden evrilmiştir.

pençe

Farsça pance پنجه z "beşli şey, el, özellikle yırtıcı kuş veya vahşi hayvan eli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça panc پنج z "beş" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

pençik

Farsça panc yak ڀنج يك z "beşte bir, İslam hukukunda ganimetten alınan beşte bir kamu payı" sözcüğünden alıntıdır.

penetrasyon

Fransızca pénétration "içeri girme, içine işleme, duhul etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen penetratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen penetrare fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince penes "alt, iç, bir şeyin derin kısmı" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

penguen

Fransızca pinguin sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce penguin "1. Kuzey Denizine özgü nesli tükenmiş bir kuş, auk (esk.), 2. Güney Kutup Denizine özgü büyük bir kuş (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Galce (Welsh) pen "baş" ve Galce (Welsh) gwyn "beyaz" sözcüklerinin bileşiğidir.

peni
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
peni: İngiliz şilininin on ikide biri kıymetinde İngiliz parası.

Köken

İngilizce penny "küçük para birimi, kuruş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen pening veya penning sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *panniŋga "tepsicik" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *panna "tepsi" sözcüğünün küçültme halidir. Germence biçim Latince aynı anlama gelen patina sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Bu maddeye gönderenler

fenik


26.08.2017
penis

Latince penis "1. kuyruk, 2. erkeklik organı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pes-nis "kuyruk" biçiminden evrilmiştir.

penisilin

İngilizce penicillin "penicillum mantarından elde edilen bir antibiyotik" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1928 Alexander Fleming, İng. kimyacı.) İngilizce sözcük Yeni Latince penicillum "fırça biçiminde uzantıları olan bir tür küf mantarı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince peniculus "kuyrukçuk, fırça" sözcüğünden +ell° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince penis "kuyruk" sözcüğünün küçültme halidir.

pense

Fransızca pince "çimdik, cımbız, kıskaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pincer "çimdiklemek, sıkıştırmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

penta+

Fransızca ve İngilizce penta+ "[bileşik adlarda] beş" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca pente πέντε z "beş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pénkʷe "beş" biçiminden evrilmiştir.

pentagon

İngilizce pentagon "beşgen, ABD Savunma Bakanlığının beşgen biçimli binası" sözcüğünden alıntıdır.