pentatlon

penisilin

İngilizce penicillin "penicillum mantarından elde edilen bir antibiyotik" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1928 Alexander Fleming, İng. kimyacı.) İngilizce sözcük Yeni Latince penicillum "fırça biçiminde uzantıları olan bir tür küf mantarı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince peniculus "kuyrukçuk, fırça" sözcüğünden +ell° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince penis "kuyruk" sözcüğünün küçültme halidir.

pense

Fransızca pince "çimdik, cımbız, kıskaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pincer "çimdiklemek, sıkıştırmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

penta+

Fransızca ve İngilizce penta+ "[bileşik adlarda] beş" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca pente πέντε z "beş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pénkʷe "beş" biçiminden evrilmiştir.

pentagon

İngilizce pentagon "beşgen, ABD Savunma Bakanlığının beşgen biçimli binası" sözcüğünden alıntıdır.

pentagram

İngilizce pentagram "beş köşeli yıldız" sözcüğünden alıntıdır.

pentatlon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1940]
1940 yılı İstanbul pentatlon birinciliği 10 Ağustos cumartesi günü

Köken

Fransızca ve İngilizce pentathlon "beş dalda yapılan spor müsabakası" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için penta+, atlet maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Yunanca pentáthlon "beşli yarışma" ilk kez MÖ 708'de Olympia oyunlarında kaydedilmiş, 1896 Olimpiyat oyunları vesilesiyle canlandırılmıştır.


06.11.2013
pentatonik

Fransızca pentatonique sözcüğünden alıntıdır.

penumbra

Latince penumbra "yarı-gölge" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince paene "hemen hemen, yaklaşık" ve Latince umbra "gölge" sözcüklerinin bileşiğidir.

penye

Fransızca peigné "taranmış, taranmış yün veya pamuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca peigner "taramak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pectinare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince pecten "tarak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *peḱ-ten-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peḱ- "taramak" kökünden türetilmiştir.

pepe

"peltek konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

pepsin

Fransızca pepsine "sindirimde rol alan enzim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Pepsin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1835 Theodor Schwann, Alm. doğa bilimci .) Bu sözcük Eski Yunanca pépsis πέψις z "pişirme, sindirme" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca péptō πέπτω z "yemek pişirmek, sindirmek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- "pişirmek" biçiminden evrilmiştir.