petek

peşrev

Fa pīşrav پيشرو zönde giden, öncü § Fa pīş/pēş پيش zön Fa rav رو zgiden, yürüyen

peştamal

~? Fa puştmāl پشت مال zarka silecek § Fa puşt پشت zarka, göt Fa māl مال zsilen

pet1

İng PET [abb.] İng polyethylene terephthalate bir tür şeffaf plastik

pet2

İng pet 1. sevgili, şımartılan yaratık, 2. evde beslenen hayvan Kelt

petal

Fr pétale çiçeğin yaprağa benzer bölümü EYun pétalon πέταλον zyaprak, varak EYun pétomai πέτομαι zuçmak

petek

"balçıkla sıvanmış zahire sepeti" [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
kundūle [Fa.]: Ol ki balçık ile ve ters ile örerler küp bigi ve petek daχı dirler, içine galle ve kepek doldururlar.

≈ Erm petag փեթակ zbir tür sepet, arı kovanı OFa *petāk sepet ≈ Sans peṭaka पेटक zküçük sepet

Not: Ortak kaynak muhtemelen Farsça olmakla beraber Farsça sözlüklerde mevcut değildir.


08.06.2015
petka

~? Maked petka петка zbeş, beşli << ESlav pęt beş << HAvr *penkʷe a.a.

petrol

Fr pétrole a.a. OLat petroleum taş yağı § Lat petra taş (EYun pétra πέτρα za.a. ) EYun élaion ελαίον zyağ

petroloji

İng petrology Fr pétrologie kaya bilimi EYun pétra πέτρα ztaş, kaya

petunya

YLat petunia tütün ailesinden bir tür güzel kokulu çiçek (İlk kullanım: 1774 Antoine-Laurent de Jussieu, Fr. botanist (1748-1836).) Fr pétun tütün [esk.] Port petum/petun a.a. Tupi petŋ a.a.

pey

Fa/OFa pay پى z1. ayak, adım, ayak izi, 2. art, arka, peş, akab ≈ Fa/OFa pāy پاى za.a.