piştov

pişekâr

Fa pīşe-kār پيشكار zusta sanatkâr OFa pēşag ustalık, sanat ≈ Ave piştra- a.a.

pişi

<< ETü bışıġ pişmiş ETü bış- +I(g)

pişman

Fa paşmān پشمان zpişman << OFa paşēmān «karşı-düşünen», a.a. << Ave prati-māna a.a. § Ave pratiş karşı, zıt Ave manah düşünce, akıl

pişmaniye

Fa paşmīne پشمينه zyünlü şey, yün kumaş, yapağı Fa paşm پشم zyün

pişti

<? TTü piş-

piştov

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
پسطو pistol: Sclopetum equestre brevius... Carabine, pistolet, bidet de poche [ Nahifî, Rusya Sefaretnamesi, 1774]
pistol & piştov [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
piştov: Frenk işi tabanca. (...) piştovu dokuz patlar: Hadid ü şedid.

Mac pisztoly tabanca Çek pist'ala «yumrukçuk», a.a. Çek pěst yumruk

Not: Batı dillerine Almanca yoluyla Çekçeden girmiştir. Karş. Alm Pistole, İt pistola, İng pistol, Fr pistolet. Türkçe piştov biçimi sonseste Macarca etkisi gösterir. • Aynı kökten Rus pyast, İng fist "yumruk". Çekçe sözcüğün anlam evrimi için karş tabanca.

Benzer sözcükler: pistol


12.03.2018
pitbull

İng pitbull terrier bir tür döğüş köpeği § İng pit 1. çukur, 2. döğüş ringi İng bull boğa veya buldog

piton

Fr python bir tür yılan öz Pýthon Yunan mitolojisinde Apollon'un öldürdüğü dev yılan

pitoresk

Fr pittoresque ressamca, resmedilmeye değer İt pittoresco a.a. İt pittore ressam << Lat pictor a.a. Lat pingere, pig- resim yapmak, boyamak +(t)or

pitstop

İng pit stop yarış aracının bakım ve onarım için kısa süreli duruşu § İng pit çukur, kuyu, özellikle bir makinanın altına girmeye yarayan onarım çukuru İng stop durma

pivot

İng pivot 1. aks, eksen, 2. basketbol terimi Fr pivot a.a.