pirzola

pirit

Fr pyrite demir sülfit minerali EYun pyrítēs πυρίτης zateş taşı EYun pýr ateş +ite

piromani

Fr pyromanie kundakçılık, yangın çıkarma hastalığı

piroşki

Rus pirójki пиро́жки z [küç. çoğ.] bir tür börek Rus pirog пиро́г zhamur işi, börek ~? Fa/Tü börek

pirpirim

≈ Erm prprem փրփրեմ zsemizotu ≈ Kürd pirpir/pirpar a.a. ≈ Fa parparan/parparī پرپرن/پرپرى za.a.

pirüpak

Fa pur ū pāk tam ve temiz

pirzola

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
brīzola بريزوله: Tencere kebabı manasına hayta tabiri. Sehven külbastıya derler.

İt bresàola kızartma (et) İt bresare ateşte kızartmak <? Nor brasa kızartma, köz

Not: Karş. Fr braiser > İng braise "et kızartmak", İng brazier "mangal". • Alm braten "kızartmak" fiili ile yapısal ilişkisi muğlaktır.


21.02.2018
pis

Fa pīs پيس zalaca, lekeli, abraş, cüzamlı ≈ Ave paesa- cüzamlı

pisi1

ünl kedi çağırma ünlemi

pisi2

Yun psíssa ψήσσα zpisi balığı, rhombus << EYun psēssa/psētta a.a.

pisin

Fr piscine yüzme havuzu Lat piscina balık havuzu Lat piscis balık +in° << HAvr *pei̯sḱ- a.a.

piskopos

Yun episkópos επισκόπος zbaşrahip, bir kilise çevresinden sorumlu din adamı EYun episkópos επισκόπος z1. gözeten, nezaret eden, 2. a.a. EYun episkopéō επισκοπέω zbaşında durarak gözetmek, nezaret etmek EYun epi+ skopéō σκοπέω zbakmak