pizza

piyaz

Fa piyāz پياز zsoğan << OFa pidāz a.a.

piyes

Fr pièce 1. parça, 2. tiyatro eseri << OLat pettia parça

piyiz

Yun piósimo πιόσιμο ziçme, içki Yun/EYun pínō, po- πίνω ziçmek << HAvr *pō(i)- a.a.

piyon

Fr pion satrançta piyade << OLat pedōn yaya Lat pēs, ped- ayak

piyore

Fr pyorrhée akıntılı iltihap, özellikle diş etlerinde EYun pyorhaía πυοραία za.a. § EYun púon πύον zcerahat, irin EYun rhéō ῥέω zakmak +ia

pizza

[ Milliyet - gazete, 1955]
Bu esnada garson geldi ve 'pizza'larla viskileri masanın üzerine koydu.

İng pizza bir tür katkılı ekmek İt (Sic) pizza yassı ekmek, pide

 pide

Benzer sözcükler: pizzacı


14.01.2015
plaj

Fr plage deniz kıyısında bulunan kumsal İt piaggia a.a. [mod. spiaggia] EYun plagiá πλαγιά z [fem.] yamaç, kıyı EYun plagós πλαγός zyan, yamaç, dağ eteği

plak1

Fr plaque tabak, tabaka, disk İt placca a.a. << OLat placca a.a. EYun pláks, plak- πλάξ, πλακ- ztabak, tepsi << HAvr *plāk-1 yassı veya düz olmak

plak2

İng plaque tıpta herhangi bir doku yüzeyinde oluşan sert tabaka Fr plaque tabak, tabaka

plaka

İt placca tabak, tabaka, disk

plaket

Fr plaquette tabakacık Fr plaque tabak, tabaka +et°