platin2

plasman

Fransızca placement "yerleşim, konum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca placer "yerleştirmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

plaster

İngilizce plaster "macun, özellikle yara örtücü macun, yakı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince aynı anlama gelen plastrum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca émplastron έμπλαστρον z "yakı, macun, kalıba dökülen şey" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca plássō πλάσσω, πλαστ- z "biçimlendirmek, kalıplamak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir.

plastik

Fransızca plastique "1. kalıplı, biçimli, 2. kalıplanabilen, biçim vermeye elverişli, 3. sentetik polimer, sentetik polimerden mamul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca plastikós πλαστικός z "kalıplı, biçimli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plássō πλάσσω, πλαστ- z "biçimlendirmek, kalıba dökmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir.

platform

Fransızca plate-forme "1. mimaride plan, taslak [esk.], 2. yükseltilmiş düz zemin, kaide, taban" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plate "düz, yassı" (NOT: Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen plattus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince forme "kalıp" sözcüklerinin bileşiğidir.

platin1

Fransızca platine "ak altın adı verilen değerli metal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen platinum sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1735 Antonio de Ulloa, İsp. kâşif) Bu sözcük İspanyolca plata "gümüş" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. İspanyolca sözcük Latince plancta "dövülmüş, döverek tabaka haline getirilmiş (metal)" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince plangere, planct- "dövmek" fiilinden türetilmiştir.

platin2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]
platin: distribütörde akım kontağı sağlayan metal parça

Köken

Fransızca platine veya İngilizce platten "yassı plaka" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca plat "düz, yassı" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen plattus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen platýs πλατύς z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için plato maddesine bakınız.


06.09.2017
plato

Fransızca ve İngilizce plateau "1. geniş düz alan, düzlük, ova, 2. film çekim alanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince plattus "düz, yassı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen platýs πλατύς z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pléth₂-u-s (*plét-u-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleth₂- (*plet-) "yayılmak, yassılmak" kökünden türetilmiştir.

platonik

Fransızca platonique "1. Eflatun'cu (felsefe), 2. eşcinsel aşk [esk.], fiziksel temas içermeyen aşk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Platōn "Yunan filozofu Eflatun (MÖ 429-347)" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca platōn πλατών z "enli, geniş, yayvan" sözcüğünden türetilmiştir.

play-off

İngilizce play-off "yenilenin elendiği müsabaka dizisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce play "oyun, oynamak" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce plegian veya plaegian "idman etmek, egzersiz yapmak, ilgilenmek" fiilinden evrilmiştir. ) ve İngilizce off "ayrılma ve dışlama edatı" sözcüklerinin bileşiğidir.

playback

İngilizce playback "(kaydedilmiş bir müzik veya görüntüyü) geri çalmak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce play "oynamak, oynatmak" ve İngilizce back "geri" sözcüklerinin bileşiğidir.

playboy

İngilizce playboy "«oyun oğlanı», hovarda, keyfine düşkün zengin adam" sözcüğünden alıntıdır.