pleb

play-off

İngilizce play-off "yenilenin elendiği müsabaka dizisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce play "oyun, oynamak" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce plegian veya plaegian "idman etmek, egzersiz yapmak, ilgilenmek" fiilinden evrilmiştir. ) ve İngilizce off "ayrılma ve dışlama edatı" sözcüklerinin bileşiğidir.

playback

İngilizce playback "(kaydedilmiş bir müzik veya görüntüyü) geri çalmak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce play "oynamak, oynatmak" ve İngilizce back "geri" sözcüklerinin bileşiğidir.

playboy

İngilizce playboy "«oyun oğlanı», hovarda, keyfine düşkün zengin adam" sözcüğünden alıntıdır.

plaza

İngilizce plaza "alışveriş merkezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca plaza "meydan, çarşı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen platea sözcüğünden evrilmiştir.

plazma

Yeni Latince plasma "kanın altyapısını oluşturan sıvı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca plásma πλάσμα z "kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plássō, plast- πλάσσω, πλαστ- z "biçimlendirmek, kalıba dökmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

pleb
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ziya Gökalp, 1917]
Eğer Roma'da patrisiyen'i plebiyen'den ayıran farklar olmasa [ Cumhuriyet - gazete, 1939]
Romalı pleb tribünün sesi kesildi fakat 20nci asırda imparatorlukları kıskandıracak cumhuriyetler kuruldu

Köken

Fransızca plèbe "halktan kimse, avam mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince plebs "halk, avam, kalabalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pléh₁dʰuh₁- (*plḗdū-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₁- (*plē-) "çok olmak, dolu olmak" biçiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için poli+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

▪ Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 909-910 Latince sözcüğün Hintavrupa kökenini kuşkuyla karşılar.

Benzer sözcükler

plebiyen

Bu maddeye gönderenler

plebisit


26.09.2017
plebisit

Fransızca plébiscite "siyasi bir konuda halk oyuna başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince plebiscitum "Eski Roma'da halk meclisince alınan karar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince plebs "halk, avam" ve Latince scitum "ilam, bildiri" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince scire "bilmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. )

pleksiglas

Plexiglass "şeffaf bir plastik madde olan polimetil metrakrilat'ın ticari adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1933 Rohm and Haas Co., ABD.) Bu sözcük Latince plexus "kat, tabaka" (NOT: Bu sözcük Latince plectere, plex- "katlamak" fiilinden türetilmiştir. ) ve İngilizce glass "cam" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince glacies "buz" sözcüğünden alıntıdır. )

plevra

Fransızca plèvre "akciğeri saran zar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pleurá πλευρά z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pleurón "göğüs yanı, kaburga" sözcüğünün çoğuludur. (Kaynak: Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 2:559)

pli

Fransızca pli "büklüm, kat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plier "katlamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen plicare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleḱ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-¹ "katlamak, bükmek" kökünden türetilmiştir.

plise

Fransızca plissé "büklümlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plisser "büklümlemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca plier "katlamak" fiilinden türetilmiştir.