polar

pof

ünl pof/pöf/puf/püf 1. üfleme nidası, 2. yorgunluk, bıkkınlık, öfke nidası

pogrom

Rus pogrom погро́м z1. arbede, şiddet eylemi, 2. özellikle Yahudilere yönelik katliam Rus po+ gromit' громи́ть zgürlemek, yıldırım vurmak, tahrip etmek

poğaça

İt focaccia külde pişmiş küçük hamur işi << Lat panis focaceus a.a. Lat focus ocak, ateş

pohpoh

ünl beğenme ünlemi

poker

İng poker bir iskambil oyunu <? Alm Pochspiel palavra atma oyunu Alm pochen abartmak, böbürlenmek

polar

polarize "kutuplaşmış" [ Cumhuriyet - gazete, 1939]
polarize ziya polarite "kutuplaşım" [ Milliyet - gazete, 1973]
anten polaritesi polar "«kutba göre», ısı izolasyonu sağlayan bir tür polyester kumaş" [ Milliyet - gazete, 1997]
üşümeyerek kayak yapmanın keyfini çıkarmak için polar tulum

İng polar kutupsal, kutba ait Fr/İng pole kutup << Lat polus a.a. EYun pólos πόλος zeksen, tekerlek mili << HAvr *kʷól-o-s a.a. HAvr *kʷel-¹ dönmek

 koli1

Benzer sözcükler: apolar, polarimetri, polariskop, polarite, polarizasyon, polarize, polarlamak, polaroid

Bu maddeye gönderenler: bipolar


15.11.2019
polat

Fa pūlād پولاد zçelik << OFa pōlāpat a.a.

polemik

Fr polémique söz kavgası, tartışma (ad), kavgalı (sıfat) EYun polemikós πολεμικός zsavaşçı, savaşkan EYun pólemos πόλεμος zsavaş +ik°

polen

YLat pollen bitkilerin döllenme aracı olan toz (İlk kullanım: 1751 Linnaeus, İsv. botanist.) Lat pollis, pollen- ince un, pudra << HAvr *pel-⁵ toz, un

polenta

İt polenta yulaf bulamacı << Lat polenta a.a. Lat pollen un

poli+

Fr/İng poly+ [bileşik adlarda] çok EYun polýs πολύς zçok << HAvr *pol-h₁-ú-s (*pol-ú-s) a.a. HAvr *pleh₁- (*plē-) çok olmak, dolu olmak