poligraf

polietilen

İngilizce polyethylene "etilen polimeri, bir tür plastik" sözcüğünden alıntıdır.

polifoni

Fransızca polyphonie "çok seslilik" sözcüğünden alıntıdır.

poligam

Fransızca polygame "çok eşli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen polygamós πολυγαμός z sözcüğünden alıntıdır.

poliglot

Fransızca polyglotte "çok dil bilen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca glótta veya glóssa γλόττα/γλόσσα z "dil" sözcüklerinin bileşiğidir.

poligon

Fransızca polygone "1. çokgen, 2. askerlik biliminde bir savunma mevziinin dış köşelerini birleştiren çizgi, 3. atış alanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca gónos γόνος z "köşe" sözcüklerinin bileşiğidir.

poligraf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1953]
Bunlardan biri Kö[h]ler poligrafıdır. Bu, kanın tazyikini ölçen ve tazyik değişmelerinin bütün inceliklerini uzun bir kâğıt üstüne yazan elektrikle işler bir alettir.

Köken

İngilizce polygraph "«çoklu çizelge», çoklu bedensel fonksiyon çizelgesi, yalan makinası" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için poli+, graf(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

poligram


06.08.2020
poliklinik

Fransızca policlinique "devlet hastanesi [esk.], ayakta tedavi görülen hastahane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pólis πόλις z "şehir, devlet" ve Fransızca clinique "hastane" sözcüklerinin bileşiğidir.

polikrom

Fransızca ve İngilizce polychrome "çok renkli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen polyχromós πολυχρομός z sözcüğünden alıntıdır.

polimer

Fransızca polymère veya Almanca Polymer "kimyada bir molekülün zincirleme bileşiminden oluşan makromolekül" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 J. Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca méros μέρος z "pay, kısım" sözcüklerinin bileşiğidir.

polimorf

Fransızca polymorphe "çok şekilli, bir tür mikroorganizma" sözcüğünden alıntıdır.

polip

Fransızca polype "1. ayak gibi uzantıları olan bir tür ur, 2. deniz gülü, anemon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince polypus "mürekkep balığı veya ahtapot" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca polypoús πολυπούς z "çok ayaklı, mürekkep balığı veya ahtapot" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca poús, pod- πούς, ποδ- z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.