politeizm

polimorf

Fransızca polymorphe "çok şekilli, bir tür mikroorganizma" sözcüğünden alıntıdır.

polip

Fransızca polype "1. ayak gibi uzantıları olan bir tür ur, 2. deniz gülü, anemon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince polypus "mürekkep balığı veya ahtapot" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca polypoús πολυπούς z "çok ayaklı, mürekkep balığı veya ahtapot" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca polýs πολύς z "çok" ve Eski Yunanca poús, pod- πούς, ποδ- z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.

polis

Fransızca police "1. kamu düzeni [esk.], 2. polis teşkilatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince politia "devlet düzeni" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen politeía πολιτεία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pólis, polit- πόλις, πολιτ- z "kent, devlet" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

polisaj

Fransızca polissage "cilalama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca polir, poliss- "cilalamak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince polire "(keçe ile) parlatmak" fiilinden alıntıdır.

politbüro

Rusça politbyuro "Sovyet Komünist Partisinin siyasi karar organı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça politiçeskoye byuro "siyasi büro" deyiminden türetilmiştir.

politeizm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1967]
politeizm (çok tanrıcılık) ... monoteizm (tek tanrıcılık)

Köken

Fransızca polythéisme "çok tanrıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca polýtheos πολύθεος z "çok tanrılı" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için poli+, te(o)+ maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca sözcük ilk kez 1580'de Jean Bodin'in eserinde kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler

politeist


14.03.2018
politeknik

Fransızca polytechnique "«çok sanatlar», Fransa'da 1795'te kurulan mühendislik okulunun adı" sözcüğünden alıntıdır.

politik

Fransızca politique "siyasi (sıfat), siyaset (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca politikós πολιτικός z "devlete ilişkin, siyasi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pólis, polit- πόλεις, πολιτ- z "1. müstahkem yer, kent, 2. kent devleti, devlet" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ptólis biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tpólH-i-s (*tpól-i-s) "kale, müstahkem yer" biçiminden evrilmiştir.

politika

Fransızca politique "siyaset" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen politica sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca politikḗ téχnē πολιτική τεχνη z "şehir veya devlet yönetme sanatı, a.a." deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca pólis πόλις z "şehir, devlet" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

politize

Fransızca politisé "siyasileştirilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca politiser "siyasileştirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca politique sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

poliüretan

Fransızca polyuréthane veya İngilizce polyurethane "üretan polimeri, bir tür plastik" sözcüğünden alıntıdır.