ponksiyon

polyester

İng polyesther bir tür plastik, ester polimeri

pomat

İt pomata Fr pommade merhem, cilt kremi Lat pomum meyve, özellikle elma +()t°

pomfrit

Fr pommes frites kızartılmış patates § Fr pomme de terre «yer elması», patates Fr frite kızartılmış

pompa

İt pompa su basma tulumbası ≈ Hol pompe a.a. ≈ İng pump a.a.

ponçik

Rus ponçik [küç.] içi marmelatlı bir tür tatlı ekmek

ponksiyon

[ Cumhuriyet - gazete, 1939]
22 Eylül 938 tarihine rastlayan bir perşembe günü, kendisine ikinci ponkisyon yapılmıştı.

Fr ponction delme Lat punctio Lat pungere delmek +(t)ion

Bu maddeye gönderenler: akupunktur


08.10.2017
ponpon

Fr pompon yün topu onom

ponsetya

YLat poinsettia «Atatürk çiçeği» adı verilen Meksika kökenli dekoratif bitki, euphorbia pulcherrima öz J. R. Poinsett ABD'nin Meksika elçisi (1771-1851)

ponton

Fr ponton duba, dubalarla yapılan yüzer köprü Lat pontōn yüzer platform, sal Lat pons, pont- köprü << HAvr *pónteh₁-s (*póntē-s) yol, geçit HAvr *pent- ayak basmak, yürümek

ponza

Fr ponce sünger taşı << OLat pōmex a.a. ≈ Lat pumex, pumic- a.a.

pop

İng pop [abb.] 1. popüler, 2. 1960'lardan itibaren ABD ve İngiltere'de popüler olan müzik tarzı İng popular halka ait, halkça sevilen