port

port

[ Ekşi Sözlük, 2002]
port: bilgisayarın arkasındaki bir kısım delik, delikler sistemi.

İng port 1. kapı, liman, 2. elektronikte input veya output kapısı Lat portus liman Lat porta kapı << HAvr *pér-tu-s a.a. HAvr *per-¹ ileri veya karşıya geçmek

 per+

Not: Latin dillerinde mevcut olan eril portus > Fr port "liman" ve dişil porta > Fr porte "kapı" ayrımı İngilizcede korunmamıştır. • Portus eşdeğeri olan HAvr kökünden Ger *furduz > İng ford, Norv fjord "liman". • Aynı nihai kökten "iletmek, taşımak" anlamına gelen fiiller: Lat portare, EYun peráiō, Ger *fāran > İng fare, Fa burdan.


09.09.2017
port+

Fr porte- taşır Fr porter taşımak << Lat portare a.a. << HAvr *per-¹ ileri geçmek, öte geçmek