potpuri

pota

Farsça pūta veya pote پوته z "küçük kazan, ok hedefi, metal eritme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen pōtak sözcüğünden evrilmiştir.

potansiyel

Fransızca potentiel "gizil, olası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince potentia "güç, kuvvet, etki" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince posse, pot- "muktedir olmak, yapabilmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *póti-s "güçlü, muktedir" biçiminden evrilmiştir.

potasyum

Yeni Latince potassium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1807 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı.) Latince sözcük İngilizce potash "bitki külünden elde edilen kimyasal madde, potasyum karbonat" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce pot "çanak" ve İngilizce ash "kül" sözcüklerinin bileşiğidir.

potin

Fransızca bottine "küçük çizme, bot" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca botte sözcüğünün küçültme halidir.

potlaç

İngilizce potlatch "bol kepçeden yemekli parti, sosyal veya siyasi gösteriş amacıyla yapılan hovardalık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Bir Amerika yerli dilinde potlatsh "vermek, karşılıksız verilen şey, hediye" sözcüğünden alıntıdır.

potpuri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Potpuri [radyo programı]

Köken

Fransızca pot-pourri "1. türlü yemeği, 2. içinde her şeyden biraz olan karışım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pot "çanak, tencere" ve Fransızca pourri "bozuk, bayat, çürümüş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen putridus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince puter "çürük" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *puH- (*pū-) biçiminden evrilmiştir. )

Daha fazla bilgi için pot2, pus2 maddelerine bakınız.


17.11.2014
potuk

Türkiye Türkçesi boduk veya bıdık "küçük, yavru" sözcüğünden evrilmiştir.

potur

Ermenice potor փոթոր z "1. bükük, burma, 2. topaç, konik şekilli" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Ermenice sözcük Ermenice pot փոթ z "kat, büküm, buruş (isim)" sözcüğünden türetilmiştir.

poyraz

Yunanca boreás veya voreás βορεάς z "kuzey rüzgârı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca boréas veya boreás βορεάς z "kuzeye ait, kuzey rüzgârı" sözcüğünden evrilmiştir.

poz

Fransızca pose "1. duruş, durma, 2. resimde modelin duruşu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince pausa "durma, ara verme, stop" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen paúsis παύσις z sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca paúō, paus- παύω, παυσ- z "durmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂w- (*pāw-) "bırakmak, terketmek, sona erdirmek" biçiminden evrilmiştir.

pozisyon

Fransızca position "konum, durum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince positio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, posit- "koymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.