poyraz

potin

Fr bottine [küç.] küçük çizme, bot Fr botte

potlaç

İng potlatch bol kepçeden yemekli parti, sosyal veya siyasi gösteriş amacıyla yapılan hovardalık Amer potlatsh vermek, karşılıksız verilen şey, hediye

potpuri

Fr pot-pourri 1. türlü yemeği, 2. içinde her şeyden biraz olan karışım § Fr pot çanak, tencere Fr pourri bozuk, bayat, çürümüş (<< Lat putridus a.a. Lat puter çürük << HAvr *puH- (*pū-) a.a. )

potuk

<< TTü boduk/bıdık küçük, yavru

potur

~? Erm potor փոթոր z1. bükük, burma, 2. topaç, konik şekilli Erm pot փոթ zkat, büküm, buruş (isim)

poyraz

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
Eger bu hāller ile foryāz tarafı dutılmış olsa ve deniz dahı kıble tarafından olsa [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
kıbleye karşı esen yel, aŋa boryāz dirler [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Tatar askeri kalkup poyraz پويراز cānibine düz ormanlık içre gidüp

Yun boreás/voreás βορεάς zkuzey rüzgârı << EYun boréas/boreás βορεάς zkuzeye ait, kuzey rüzgârı

Not: Yunanca sözcüğün kökeni muğlaktır. Frisk sf. 252 Prellwitz'e istinaden İllirce bora, ESlav gora "dağ" sözcüğüne bağlamayı önerir. Fa bārān "yağmur" sözcüğüyle ilgili olan TTü boran "yağmur veya kar fırtınası" biçimiyle benzerlik tesadüfi olmalıdır.

Bu maddeye gönderenler: alabora


06.09.2017
poz

Fr pose 1. duruş, durma, 2. resimde modelin duruşu << OLat pausa durma, ara verme, stop EYun paúsis παύσις za.a. EYun paúō, paus- παύω, παυσ- zdurmak +sis << HAvr *peh₂w- (*pāw-) bırakmak, terketmek, sona erdirmek

pozisyon

Fr position konum, durum Lat positio Lat ponere, posit- koymak +(t)ion

pozitif

Fr positif müspet, olumlu OLat positivus 1. gramerde olumlu önerme, 2. mantıkta veri Lat ponere, pos- koymak +(t)iv°

pozitivizm

Fr positivisme bilginin müspet olgu ve gözleme dayandığını savunan felsefi görüş (İlk kullanım: 1830 Auguste Comte, Fr. filozof.)

pöçük

Erm boçig պոչիկ z [küç.] kuyrukçuk Erm boç պոչ zkuyruk (Kaynak: Acar sf. 4.98)