pres

prensdögal

Fransızca prince de Galles "1. Galler Prensi, 2. Kraliçe Victoria'nın oğlu Galler Prensi'nin (7. Edward) moda ettiği balıksırtı desenli kumaş" sözcüğünden alıntıdır.

prenses

Fransızca princesse "hükümdar kızı veya prens eşi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen principessa sözcüğünden alıntıdır.

prensip

Fransızca principe "ilke" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince principium "bir şeyin başı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince primus "önce" ve Latince capere "almak, tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

preparat

Almanca Präparat "önceden hazırlanmış şey, karılmış ilaç" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen praeparatum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeparare "önceden hazırlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince parare "hazırlamak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

prepozisyon

Fransızca préposition "«öne koyma», gramerde edat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen praepositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeponere "öne koymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

pres
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
pres makinesi kuvvet tecrübesi esnasında yarılıp patlamıştır prese "[Fr pressé] bastırılmış" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
burnu gözlükle monte, beli korseyle prese, kordonunun bir ucu lanse

Köken

Fransızca presse "1. basınç, baskı, basım, 2. baskı aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca presser "basmak, sıkmak, sıkıştırmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pres- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-4 "bastırmak, sıkmak" kökünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

prese, preslemek, preslenmek, presyon, soğuk pres


01.10.2017
presbiteryen

İngilizce presbyterian "«rahipçi», İngiliz kilisesinde piskopos hiyerarşisini reddeden mezhep" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca presbýter πρεσβύτερ z "daha yaşlı kişi, dede, elder, erken Hıristiyanlıkta ihtiyar heyeti mensubu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca présbys πρέσβυς z "yaşlı, önder" sözcüğünün kıyas halidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pres-gʷu- "önde-giden" biçiminden evrilmiştir.

prestij

Fransızca prestige "1. sihir, göz boyama, tılsım (esk.), 2. itibar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince praestigium "tılsım, sihir, göz boyama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praestringere "göz bağlamak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince stringere, strict- "sıkmak, sıkıca bağlamak" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

presto

İtalyanca presto "hemen, haydi, çabuk" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince praestō "elde, hazır, hemen şimdi ve burada" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prai-ǵʰés-to- "el-önünde" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰés- "el" sözcüğünden türetilmiştir.

prevantif

Fransızca préventif "önleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince praevenire "önlemek, önüne geçmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden prae+ önekiyle türetilmiştir.

prezantabl

Fransızca présentable "(topluma veya seçkin birine) takdim edilebilir nitelikte" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca présenter "takdim etmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.