probabilite

printer

İngilizce printer "basım cihazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce print "basmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca preindre, preint- "basmak, sıkmak" fiilinden türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden alıntıdır.

priz

Fransızca prise "1. tutma, alma, 2. elektrik alma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca prendre, pris- "tutmak, almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince praehendere, praehens- "tutmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince yazılı örneği bulunmayan *hendere biçiminden prae+ önekiyle türetilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʰ-n̥-d- "ele almak, tutmak" kökünden evrilmiştir.

prizma

Fransızca prisme "geometride bir şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca prîsma πρῖσμα z "kesit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca príō πρίω z "(testere ile) kesmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

pro

İngilizce pro sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce professional "profesyonel" sözcüğünün kısaltmasıdır.

proaktif

İngilizce proactive "1. etkisini sonradan gösteren [eski], 2. riski öngörerek harekete geçen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce active sözcüğünden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

probabilite
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1968]
Milli Piyangoda 100.000 kazanma şansı 1/1.000.000 probabilite ile 10 liralık bilet

Köken

Fransızca probabilité "ihtimal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen probabilitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince probabilis "muhtemel" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince probare "sınamak, test etmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için prova maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

probabilistik


09.12.2015
problem

Fransızca problème sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca próblema πρόβλεμα z "öne atma, ortaya bir soru atma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca probállō προβάλλω z "öne atmak, ortaya sürmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden pro+2 önekiyle türetilmiştir.

prodüksiyon

Fransızca production "üretim, yapım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen productio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince producere "öne çıkarmak, ortaya çıkarmak, üretmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ducere, duct- "sevketmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

profan

Fransızca profane "kutsal olmayan, dini olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince profanum "«tapınak-önü», tapınağın dışında kutsal alana dahil olmayan dış kısım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pro "ön, dış" ve Latince fanum "tapınak" sözcüklerinin bileşiğidir.

profesör

Fransızca professeur "öğretmen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince professor "konuşan, öğüt veya ders veren, (Ortaçağda) hoca" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince profiteri "bir şeyi savunmak, lehe tanıklık etmek, mezhep sahibi olmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince fateri, fass- "söylemek, beyan etmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen fari, fat- fiilinden türetilmiştir.

profesyonel

Fransızca professionel "meslek sahibi, uzman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca profession "mezhep, itikat, meslek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince professio "bir fikir veya mezhep savunma, ders ve öğüt verme" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince profiteri "bir şey savunmak, lehe tanıklık etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.