puşt

pusarık

Eski Türkçe busar- "sislenmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bus sözcüğünden Eski Türkçe +Ar- ekiyle türetilmiştir.

pusat

Arapça bsṭ kökünden gelen bisāṭ بِساط z "1. yaygı, kilim, döşek, 2. genel anlamda mal mülk, donanım, armatür" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basaṭa بَسَطَ z "yaydı, serdi" fiilinden türetilmiştir.

puset

Fransızca poussette "çocuk arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pousser "itmek" fiilinin küçültme halidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pulsare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince pellere, puls- "kakmak, itmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pelh₂-² (*pel-) biçiminden evrilmiştir.

pusu

Eski Türkçe busuġ "tuzak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bus- "tuzak kurmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

pusula

İtalyanca bussola "1. kutucuk, 2. yön gösteren alet, pusula" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince buxula "kutucuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince buxa veya buxida "kutu" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyksís, pyksid- πυξίς, πυξιδ- z sözcüğünden alıntıdır.

puşt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ayakdan yokaru puşt ü şikem [göt ve karın] [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
pusct: uno che uole le pesche [şeftali arzulayan(!)] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
پشت puşt t. Scortum sodomiticum [pasif eşcinsel, luti]

Köken

Farsça ve Orta Farsça puşt پشت z "sırt, arka, (mec.) göt" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde parşti- "arka" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen prişṭa sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

püştipa

Bu maddeye gönderenler

harpuşta (harmandalı, hergele), peştamal


20.08.2018
put

Farsça but "sanem, tapınılan nesne" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca bwt "Buddha, Buda heykeli" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe buddha "1. uyanık, bilinç sahibi, ermiş, 2. Buda" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bódhati "uyanmak, uyanık olmak, aymak, bilmek, bilinçli olmak" fiilinden türetilmiştir.

putperest

Farsça but-parast "puta tapan" sözcüğünden alıntıdır.

putrel

Fransızca poutrelle "merteğin küçüğü, atkı ağacı veya demiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca poutre "inşaatta kullanılan kalın direk" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Geç Latince pullitra "at yavrusu, tay" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince pullum "her tür hayvan yavrusu" sözcüğünden türetilmiştir.

puzzle

İngilizce jigsaw puzzle "yap-boz" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce puzzle "bilmece, muamma" sözcüğünden türetilmiştir.

pülverize

Fransızca pulveriser "toz haline getirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince pulvis, pulver- "toz" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.