punk

pulman

İngilizce pullman "yataklı vagon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük George Pullman "Amerikalı mühendis ve tren tasarımcısı (1831-97)" özel adından türetilmiştir.

pulover

İngilizce pullover "yün kazak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pull "çek" ve İngilizce over "üstüne" sözcüklerinin bileşiğidir.

pulp

İngilizce pulp "posa, özellikle meyve posası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen pulpa sözcüğünden alıntıdır.

pulsar

İngilizce pulsar "nabız atışı şeklinde radyo sinyalleri gönderen bir yıldız türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1967, Jocelyn Bell & Anthony Hewish, Amer. astronom.) İngilizce sözcük İngilizce pulsating star "nabız gibi atan yıldız" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce pulsate "nabız atmak" (NOT: İngilizce fiil Latince aynı anlama gelen pulsare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince pellere, puls- "vurmak, kakmak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.) ve İngilizce star "yıldız" sözcüklerinin bileşiğidir.

puma

İspanyolca puma "Güney Amerika'ya özgü bir yırtıcı hayvan" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde bir sözcükten alıntıdır.

punk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bir müzik ve saç modası" [ Milliyet - gazete, 1977]
Kendilerine 'Punk' adını vermişler... Çirkinliğin, iğrençliğin, kötülüğün, zevksizliğin simgesi bunlar.

Köken

İngilizce punk "çürük (18. yy), değersiz şey (19. yy), serseri, berduş (20. yy), bir rock ekolü (1976)" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Punk rock tarzı 1976'da Johnny Rotten ve Sex Pistols tarafından üne kavuşturuldu.


18.08.2017
punt

İtalyanca punto "1. nokta, 2. iğne ve ipliği bir kez sokarak yapılan düğüm, dikiş" sözcüğünden alıntıdır.

punta

İtalyanca punta veya Fransızca pointe "sivri uç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen puncta sözcüğünden evrilmiştir.

punto

Fransızca point veya İtalyanca punto "nokta, matbaacılıkta hurufat ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince punctus "iğne deliği, nokta" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince pungere "delmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

pupa

İtalyanca puppa veya poppa "geminin kıç tarafı, arkadan esen rüzgâr" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen puppis sözcüğünden evrilmiştir.

puro

İspanyolca puro "1. saf, katıksız, 2. saf tütünden yapılmış sigar" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince pūrus "saf, arı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *puH-ró-s (*pū-ró-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pewH- (*pew-) "arıtmak" kökünden türetilmiştir.