putrel

pusu

Eski Türkçe busuġ "tuzak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bus- "tuzak kurmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

pusula

İtalyanca bussola "1. kutucuk, 2. yön gösteren alet, pusula" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince buxula "kutucuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince buxa veya buxida "kutu" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyksís, pyksid- πυξίς, πυξιδ- z sözcüğünden alıntıdır.

puşt

Farsça ve Orta Farsça puşt پشت z "sırt, arka, (mec.) göt" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde parşti- "arka" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen prişṭa sözcüğü ile eş kökenlidir.

put

Farsça but "sanem, tapınılan nesne" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca bwt "Buddha, Buda heykeli" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe buddha "1. uyanık, bilinç sahibi, ermiş, 2. Buda" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bódhati "uyanmak, uyanık olmak, aymak, bilmek, bilinçli olmak" fiilinden türetilmiştir.

putperest

Farsça but-parast "puta tapan" sözcüğünden alıntıdır.

putrel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1884]
demir putrel üzerine delikli tuğla [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
269 ton putrel ve 13 ton yuvarlak demirin kapalı zarfla münakaşası

Köken

Fransızca poutrelle "merteğin küçüğü, kiriş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca poutre "inşaatta kullanılan kalın direk" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Geç Latince pullitra "at yavrusu, tay" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince pullum "her tür hayvan yavrusu" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için piliç maddesine bakınız.

Ek açıklama

Anlam ilişkisi için karş. mertek, düver.


08.08.2020
puzzle

İngilizce jigsaw puzzle "yap-boz" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce puzzle "bilmece, muamma" sözcüğünden türetilmiştir.

pülverize

Fransızca pulveriser "toz haline getirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince pulvis, pulver- "toz" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

pünez1

Yeni Yunanca pínes πίνες z "bir tür büyük midye" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca aynı anlama gelen pína πίνα z sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca pínē veya pína πίνη z "1. büyük midye, 2. sedef, inci" sözcüğünden evrilmiştir.

pünez2

Fransızca punaise "1. tahta kurusu, 2. raptiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca punais "sokan" sözcüğünden türetilmiştir.

pür1

Farsça ve Orta Farsça pur پر z "dolu, çok" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen purr veya purn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pərəna- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 894) (NOT: Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen pūrna sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pl̥h₁-nó-s (*pl̥-nó-s biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 798-800) Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₁- (*plē-) "çok olmak, dolu olmak" kökünden türetilmiştir.