rütbe

rüsum

Ar rusūm رُسُوم z [#rsm fuˁūl çoğ.] resimler, görüntüler, yazıtlar, töreler, vergiler Ar rasm رَسْم z [t.] resim, vergi

rüsva

Fa rusvāy رسواى zrezil, hakir

rüşeym

Ar *ruşaym رُشَيْم z [#rşm fuˁayl küç.] damgacık, simgecik Ar raşm رَشْم‎ zdamga Aram rəşam רשׁם zdamga, işaret, resim

rüşt

Ar ruşd رُشْد z [#rşd fuˁl msd.] doğruyu bilme, âkil olma, olgunluk, büluğ Ar raşada رَشَدَ zdoğru yola gitti

rüşvet

Ar rişwa(t) رِشْوة z [#rşw fiˁla(t) msd.] rüşvet Ar raşā رَشَا zrüşvet verdi

rütbe

[ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
zemān ile muaχχar geldi līkin / kamudan oldı rütbetde muḳaddem [eş zamanda geldi ama, derecede herkesin önüne geçti]

Ar rutba(t) رتبة z [#rtb fuˁla(t) mr.] 1. basamak, derece, 2. mevki, duruş Ar rataba رتب zdik durdu, dikeldi

Benzer sözcükler: rütbeli

Bu maddeye gönderenler: mertebe (meratip), terettüp, tertip (mürettep, mürettip)


09.09.2014
rüya

Ar ruˀyāˀ رؤيا z [#rAy fuˁlāˀ ] görüngü, düş Ar raˀā رَأَى zgördü

rüyet

Ar ruˀya(t) رؤية z [#rAy fuˁla(t) msd.] görme, görüntü, vizyon Ar raˀā رَأَى zgördü

rüzgâr

Fa rūzgār روزگار zgün, gündüz, zaman << OFa rōzkār bir günde yapılan iş, gün (süre) OFa rōz gün, gündüz

saadet

Ar saˁāda(t) سعادة z [#sˁd faˁāla(t) msd.] bahtı yaver gitme, mutluluk Ar saˁada سَعَدَ zbahtı yaver gitti, talihi güldü

saat

Ar sāˁa(t) ساعة z [#wsˁ fiˁāla(t) msd.] 1. en, genişlik, süre, 2. günün 24'te biri olan süre ölçüm birimi (Ar wasuˁa وسع zenli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı ) ≈ Aram şāˁtā שַׁעְתָא z1. süre, zaman, 2. süre ölçüm birimi