rüyet

rüşeym

Ar *ruşaym رُشَيْم z [#rşm fuˁayl küç.] damgacık, simgecik Ar raşm رَشْم‎ zdamga Aram rəşam רשׁם zdamga, işaret, resim

rüşt

Ar ruşd رُشْد z [#rşd fuˁl msd.] doğruyu bilme, âkil olma, olgunluk, büluğ Ar raşada رَشَدَ zdoğru yola gitti

rüşvet

Ar rişwa(t) رِشْوة z [#rşw fiˁla(t) msd.] rüşvet Ar raşā رَشَا zrüşvet verdi

rütbe

Ar rutba(t) رتبة z [#rtb fuˁla(t) mr.] 1. basamak, derece, 2. mevki, duruş Ar rataba رتب zdik durdu, dikeldi

rüya

Ar ruˀyāˀ رؤيا z [#rAy fuˁlāˀ ] görüngü, düş Ar raˀā رَأَى zgördü

rüyet

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Rūzi kıl yā Rabb köreliŋ yarın anıŋ ruˁyetin

Ar ruˀya(t) رؤية z [#rAy fuˁla(t) msd.] görme, görüntü, vizyon Ar raˀā رَأَى zgördü

 rey

Benzer sözcükler: rüyet-i hilal


20.08.2017
rüzgâr

Fa rūzgār روزگار zgün, gündüz, zaman << OFa rōzkār bir günde yapılan iş, gün (süre) OFa rōz gün, gündüz

saadet

Ar saˁāda(t) سعادة z [#sˁd faˁāla(t) msd.] bahtı yaver gitme, mutluluk Ar saˁada سَعَدَ zbahtı yaver gitti, talihi güldü

saat

Ar sāˁa(t) ساعة z [#wsˁ fiˁāla(t) msd.] 1. en, genişlik, süre, 2. günün 24'te biri olan süre ölçüm birimi (Ar wasuˁa وسع zenli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı ) ≈ Aram şāˁtā שַׁעְתָא z1. süre, zaman, 2. süre ölçüm birimi

saba

Ar ṣabāˀ صباء z [#ṣbw faˁāl ] doğu rüzgârı, gün doğumundan esen rüzgâr ≈ Ar ṣabā صبا zçocuk veya genç idi, taze idi, oğlan idi

sabah

Ar ṣabāḥ صباح z [#ṣbḥ faˁāl ] gün doğumu ≈ Ar ṣabuḥa صَبُحَ zışıdı, aydınlandı, ışık saçtı