rabbi

rab

Ar rabb ربّ z [#rbb] ulu kişi, efendi, sahip, tanrı Aram rav, rabbā רַב/רַבָּא z [#rb] 1. büyük, çok (sıfat), 2. ulu kişi, efendi ≈ Akad rabū büyük

rabbi

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Rabbī bular kim?

İbr rabbī רַבִּי z«efendim, hocam», Yahudi din alimlerine verilen unvan İbr/Aram rav רַב‎ zulu kişi, efendi, sahip

 rab


23.08.2017