raspa

rapor

Fransızca rapport "bir görevle gönderilen memur veya elçinin görev yerinden gönderdiği yazılı bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rapporter "geri getirmek, haber ve bilgi getirmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Fransızca apporter "taşımak, getirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rapsodi

Fransızca rhapsodie "heyecanlı şiir veya müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca rhapsōidós ῥαψῳδός z "destan okuyucu, özellikle Homeros destanları okuyan profesyonel ozan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca rháptō ῥάπτω z "dikiş dikmek, art arda eklemek" ve Eski Yunanca ōidḗ ᾠδή z "şarkı" sözcüklerinin bileşiğidir.

rapt

Arapça rbṭ kökünden gelen rabṭ رَبْط z "bağ, bağlama, kontrol ve disiplin altına alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabaṭa رَبَطَ z "bağladı, iliştirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

raptiye

Arapça rabṭ "bağlama" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

rasat

Arapça rṣd kökünden gelen raṣad رصد z "gözleme, gözetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣada رصد z "gözledi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

raspa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Barbier de Meynard, Dictionnaire Turc-Français, 1886]
raspa ila arka kaşır: 'il gratte le dos avec une étrille', en parlant d'un ami maladroit.

Köken

İtalyanca raspa "kaba rende" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca raspare "rendelemek" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *(h)raspōn "sürtmek, rendelemek" fiilinden alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. İngilizce rasp "rende".

Benzer sözcükler

raspalamak


06.10.2017
rast

Farsça rāst راست z "1. düz, doğru, hayırlı, şanslı, 2. sağ taraf, 3. İran musikisinde bir makam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde rāşta- "düz, doğru, sağ taraf" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃reǵ-tó-s (*oreǵ-tó-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃reǵ- (*oreǵ-) "yöneltmek, yönetmek" kökünden türetilmiştir.

rasta

İngilizce Rasta sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Rastafarian "Jamaika kökenli bir din, bu din mensuplarına özgü saç modeli" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Ras Tafari Makonnen ረስ ተፈሪ መኮንን z "1930'da Haile Selassie adıyla Habeşistan kralı olan Habeş soylusu (1892-1975)" özel adından alıntıdır.

raster

İngilizce raster "görüntünün paralel çizgiler halinde dijitalize edilmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince rastrum "tırmık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince radere, ras- "tırmalamak, çizmek" fiilinden türetilmiştir.

rastık

Farsça rāsuχt راسخت z "göz sürmesi ve tıbbi amaçla kullanılan bir madde, antimon" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *rōi suχtak "«yanık bakır», göz sürmesi ve tıbbi amaçla kullanılan bir madde, antimon" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça rōi "bakır" ve Orta Farsça sōχtan "yakmak, yanmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

rastla|mak

Farsça rāst راست z "sağ, düz, doğru, denk, hayırlı" sözcüğünden +lA- ekiyle türetilmiştir.