ravent

raşe

Arapça rˁş kökünden gelen raˁşa(t) رعشة z "titreme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁaşa رعش z "titredi" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

raşitik

Fransızca rachitique "raşitizm hastalığına tutulmuş olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince rachitis "bir iskelet hastalığı" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ráχis ράχις z "belkemiği, omurga" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.

rate

Fransızca raté "hayatını veya kariyerini boşa harcamış kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rater "argoda boşa atmak, ziyan etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca prendre un rat "«sıçan yakalamak», argoda boşa atmak, ziyan etmek (deyim)" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca deyim Fransızca rat "büyük fare, sıçan" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rattus veya raton sözcüğünden evrilmiştir.

rattan

İngilizce rattan "Doğu Asya'ya özgü bir tür kamış, bu kamıştan yapılan mobilya" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca rōtan "kamış" sözcüğünden alıntıdır.

raund

İngilizce round "yuvarlak (sıfat), halka, çember, döngü, tur, spor müsabakasında dönem (ad)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen rond sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rotundus "yuvarlak (sıfat)" sözcüğünden evrilmiştir.

ravent
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
reubarbarum - Fa & Tr: rauand

Köken

Farsça rāvand راوند z "sapları yenen bir sebze, rheum rhabarbarum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde rae-vand "rae? veren" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Eski Yunanca rheon (aynı anlamda) İrani bir dilden alınmıştır. İngilizce rhubarb sözcüğü Latince rheum barbarum "barbar ravendi" deyiminden türemiştir.


10.12.2015
ravi

Arapça rwy kökünden gelen rāwi راوٍ z "rivayet eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rawā روا z "hikâye etti, haber iletti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

raviyoli

İtalyanca ravioli "bir tür hamur dolması, mantı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ravo "turp, şalgam" sözcüğünün küçültme hali çoğuludur. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rapum sözcüğünden evrilmiştir.

ravza

Arapça rwḍ kökünden gelen rawḍa(t) روضة z "bahçe, özellikle cennet bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Avesta (Zend) dilinde raodha- "büyüme, bitki bitme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

ray

Fransızca rail "tren yolu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce rail "1. tahta çubuk, cetvel, 2. tren yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca reille "tahta çubuk, cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince regula "1. cetvel, 2. kural, düzen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃reǵ- (*oreǵ-) "doğrultmak, yöneltmek, yönetmek" biçiminden evrilmiştir.

rayiç

Arapça rwc kökünden gelen rāˀic رائج z "geçerli, cari" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāca راج z "cari idi, geçerli idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.