regatta

reform

Fransızca réforme "ıslah etme, ıslahat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réformer "yeniden biçim vermek, ıslah etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen reformare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince formare "biçim vermek, kalıba dökmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reftar

Farsça raftār رفتار z "gidiş, yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça raftan, rav- "gitmek, yürümek" fiilinden türetilmiştir.

refüj

Fransızca refuge "1. sığınak, 2. cadde ortasındaki yaya adacığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen refugium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince refugere "kaçmak, sakınmak, sığınmak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince fugere "kaçmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

refüze

Fransızca refuser "reddetmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince refundere, refus- "geri dökmek, çöpe atmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

regaip

Arapça rġb kökünden gelen raġāˀib رغائب z "1. dilekler, 2. Recep ayının ilk Cuma gecesine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raġība(t) رغيبة z "arzulanan şey, dilek" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça raġiba رغب z "arzuladı, dilek diledi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

regatta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kaynakça yok, y. 1900]

Köken

İngilizce regatta "bir tür yelkenli şampiyonası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Venedikçe Regàta "Venedik'te her yıl yapılan gondol yarışı" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Amiral Fahri Çoker'in anılarına göre İstanbul'da II. Abdülhamit döneminde, belki 1900 yılı civarında, regatta adıyla bir yelken yarışı düzenlenmişti. Yakın dönemde sözcük sadece özel ad ve marka olarak kullanımdadır.


01.06.2015
reggae

İngilizce reggae "Jamaica kökenli bir müzik türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1967 Bunny Lee, Jamaikalı müzik prodüktörü.) İngilizce sözcük rege-rege ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

regl

Fransızca régle "1. kural, düzen, 2. kadınların ay hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince regula "kural, düzen, cetvel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince regere, rect- "düzmek, düzeltmek" fiilinden +ul° ekiyle türetilmiştir.

regola

İtalyanca regola "1. cetvel, 2. kural, düzen, kaide" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen regula sözcüğünden evrilmiştir.

regresyon

Fransızca régression "1. geri gitme, gerileme, 2. istatistikte bir işlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen regressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince regredi "geri gitmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "adım atmak, yürümek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

regülatör

Fransızca regulateur "düzenleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen regulator sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince regulare "düzenlemek, kural koymak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regula "cetvel" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.