regl olan kadınların hastayım demesi

refüze

Fransızca refuser "reddetmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince refundere, refus- "geri dökmek, çöpe atmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

regaip

Arapça rġb kökünden gelen raġāˀib رغائب z "1. dilekler, 2. Recep ayının ilk Cuma gecesine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raġība(t) رغيبة z "arzulanan şey, dilek" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça raġiba رغب z "arzuladı, dilek diledi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

regatta

İngilizce regatta "bir tür yelkenli şampiyonası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Venedikçe Regàta "Venedik'te her yıl yapılan gondol yarışı" sözcüğünden alıntıdır.

reggae

İngilizce reggae "Jamaica kökenli bir müzik türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1967 Bunny Lee, Jamaikalı müzik prodüktörü.) İngilizce sözcük rege-rege ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

regl

Fransızca régle "1. kural, düzen, 2. kadınların ay hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince regula "kural, düzen, cetvel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince regere, rect- "düzmek, düzeltmek" fiilinden +ul° ekiyle türetilmiştir.

regola

İtalyanca regola "1. cetvel, 2. kural, düzen, kaide" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen regula sözcüğünden evrilmiştir.

regresyon

Fransızca régression "1. geri gitme, gerileme, 2. istatistikte bir işlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen regressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince regredi "geri gitmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "adım atmak, yürümek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

regülatör

Fransızca regulateur "düzenleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen regulator sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince regulare "düzenlemek, kural koymak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regula "cetvel" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

reha

Farsça rahā رها z "kurtuluş, kurtulma" sözcüğünden alıntıdır.

rehabilite

Fransızca réhabiliter "yeniden alıştırmak, hastalık veya gözden düşme nedeniyle toplumdan uzak kalmış bir kimseyi yeniden topluma kabul etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca habiliter "alıştırmak, eğitmek, uygun hale getirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen habilitare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince habilis "uygun, elverişli, alışık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince habēre "almak, sahip olmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

rehavet

Arapça rχw kökünden gelen raχāwa(t) رخاوة z "gevşeme, tembellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raχā رخا z "gevşedi, rahat etti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.