rekolte

rejim

Fransızca régime "yönetim, düzen, özellikle sıkı düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince regimen "yönetim" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince regere "yönetmek" fiilinden +men ekiyle türetilmiştir.

rejisör

Fransızca régisseur "yönetmen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca régir "yönetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

rekabet

Arapça rḳb kökünden gelen raḳāba(t) رَقابةَ z "denetleme, kontrol etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaba رَقَبَ z "gözetti, kontrol etti, dikkat etti, gözünü ayırmadı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

rekât

Arapça rḳˁ kökünden gelen rakaˁa(t) رَكَْعَة z "eğilmeler, namazın bölümleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rukūˁ رُكُوع z sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

reklam

Fransızca réclame "1. iddia, protesto, bağırarak ileri sürülen şey, 2. ilan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réclamer "yüksek sesle ileri sürmek, tellal ile ilan etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen reclamare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince clamare "çağırmak, çığırmak, okumak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince yazılı örneği bulunmayan *clāmā "çağrı" biçiminden türetilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel) kökünden türetilmiştir.

rekolte
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
rekolta ره قولتا: Topraktan alınan mahsulat.

Köken

İtalyanca ricolta "hasat" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ricogliere "ürün toplamak, hasat etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen recolligere fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince colligere "toplamak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için lejyon maddesine bakınız.


06.03.2013
rekor

Fransızca record "sporda ilk kez ulaşılan başarı düzeyi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce record "1. kayıt, tutanak, zabıt, 2. kayıtlara geçen başarı, rekor" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to record "1. anımsamak [esk.], 2. kaydetmek, zapta geçirmek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Latince recordari "anımsamak, aklına geri getirmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince cor, cord- "yürek, akıl, gönül" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

rekortmen

Fransızca recordman "rekor kıran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce yazılı örneği bulunmayan *recordman sözcüğünden alıntıdır.

rekreasyon

Fransızca recréation "eğlence, istirahat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince recreatio "canlanma, tazelenme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recreare "canlandırmak, taze hayat vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince creare "can vermek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rektifiye

Fransızca rectifier "düzeltmek, doğrultmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince rectificare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince rectus "düz, doğru" (NOT: Latince sözcük Latince regere fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. ) ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

rektör

Fransızca recteur veya Almanca Rektor "üniversite yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rector "rehber, kılavuz, yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince regere "doğrultmak, yönetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.