represyon

repetisyon

Fransızca répétition "yineleme, sahne sanatlarında prova" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince repetitio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince repetere "yeniden yarışmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince petere, petit- "koşmak, seğirtmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

replik

Fransızca réplique "yanıt, tiyatroda aktörün sözleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca répliquer "yanıtlamak, karşılık vermek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen replicare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince plicare "katlamak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

replika

İngilizce replica "bir nesnenin bire bir kopyası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca replica "cevap" sözcüğünden alıntıdır.

replike

İngilizce replicate "1. cevap vermek [esk.], 2. kopyalamak, tıpkısını yapmak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Latince replicare "cevap vermek" fiilinden türetilmiştir.

repo

İngilizce repo sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce repurchase agreement "geri satın alma sözleşmesi" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce purchase "satın alma" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

represyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1979]
regresyon, represyon, idantifikasyon, rasyonalizasyon, projeksiyon

Köken

Fransızca ve İngilizce repression "geri-bastırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince repressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince repremere "geri bastırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pres maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

represif


12.12.2015
reprodüksiyon

Fransızca reproduction "yeniden üretme, çoğaltma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca production "üretme" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

repütasyon

Fransızca réputation "ün, saygınlık, itibar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen reputatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reputare "değer vermek, itibar etmek, saymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince putare "saymak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

resen

Arapça raˀsan رأساً z "baş olarak, başça" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rAs kökünden gelen raˀs رأس z "baş, kafa" sözcüğünün zarfıdır.

resepsiyon

Fransızca réception "1. kabul etme, 2. misafir kabul etme, davetlilere açık toplantı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen receptio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recipere "kabul etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince capere, capt- "almak, kabul etmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reseptör

Fransızca récepteur "alıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince receptor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recipere fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.