resif

resen

Arapça raˀsan رأساً z "baş olarak, başça" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rAs kökünden gelen raˀs رأس z "baş, kafa" sözcüğünün zarfıdır.

resepsiyon

Fransızca réception "1. kabul etme, 2. misafir kabul etme, davetlilere açık toplantı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen receptio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recipere "kabul etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince capere, capt- "almak, kabul etmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reseptör

Fransızca récepteur "alıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince receptor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recipere fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

resesyon

İngilizce recession veya Fransızca récession "gerileme, geri gitme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recedere "geri gitmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reset

İngilizce reset "yeniden kurma, elektronik cihazlarda sıfırlama işlemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce set "kurma, ayağa kaldırma" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

resif
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"mercan kayalığı" [ Türk Dili - dergi, 1936]

Köken

Fransızca récif "denizde sığ kum şeridi, mercan kayalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen arrecife sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça rṣf kökünden gelen ar-raṣīf الرصيف z "dalgakıran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣafa رصف z "taş döşedi, yol yaptı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

Ek açıklama

Arapça kökenli rasīf "dalgakıran" biçimi Osmanlıcada sıklıkla kullanıldığı halde, "mercan kayası" anlamında yeni telaffuzla Fransızcadan alınmıştır.


30.09.2014
resim

Arapça rsm kökünden gelen rasm رَسْم z "1. işaretleme, 2. iz, işaret, simge, damga, 3. suret, 4. formalite, ayin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasama رَسَمَ z "1. ayağını yere bastı, iz bıraktı, damga bastı, 2. resim yaptı, işaret etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice rəşam רשׁם z "iz ve işaret yapmak, kaydetmek" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil İbranice aynı anlama gelen rāşam sözcüğü ile eş kökenlidir. )

resital

Fransızca récital "dinleti, şiir okuma, tek kişilik konser" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réciter "yüksek sesle okumak, şiir söylemek" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen recitare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince citare "çağırmak, yüksek sesle konuşmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

resitatif

Fransızca récitatif "operada makamla konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réciter "makamla söylemek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

ressam

Arapça rsm kökünden gelen rassām رَسّام z "resim yapan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasama رَسَمَ z "çizdi, işaretledi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

rest

Fransızca reste "1. geri kalan şey, artık, 2. pokerde bankada kalan paranın tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rester "geri durmak, geriye kalmak, artmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen restāre fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince stāre, stat- "durmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.