resul

ressam

Arapça rsm kökünden gelen rassām رَسّام z "resim yapan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasama رَسَمَ z "çizdi, işaretledi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

rest

Fransızca reste "1. geri kalan şey, artık, 2. pokerde bankada kalan paranın tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rester "geri durmak, geriye kalmak, artmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen restāre fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince stāre, stat- "durmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

restitüsyon

Fransızca réstitution "geri koyma, iade etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince restituere "tekrar yerine koymak, eski haline iade etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince statuere "durdurmak, dikmek, kurmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

restoran

Fransızca restaurant "1. canlandırıcı, güç veren, tonik [esk.], 2. lokanta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca restaurer "onarmak, yenilemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

restore

Fransızca restaurer "onarmak, yenilemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince restaurāre "(yıkılmış bir şeyi) yeniden ayağa kaldırmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince staurāre "dikmek, ayağa kaldırmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steh₂-u-ró-s (*stāw-ró-s ) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) "durmak" kökünden türetilmiştir.

resul
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
ol ḥaḳ rasūl / bilig Çinde erse siz arḳaŋ tidi [o hak resul, bilgi Çin'de olsa siz arayın dedi]

Köken

Arapça rsl kökünden gelen rasūl رسول z "elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasala رَسَلَ z "saldı, sarktı" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice rāşal veya rəşel רשׁל z "sarkmak, salınmak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

"Salmak" fiilinin buradaki anlamı Türkçe elçi salmak deyiminde korunur. Karş. Arapça rasal "salma" ve rasl "salıverilen saç".

Benzer sözcükler

resulullah

Bu maddeye gönderenler

irsaliye (mürsel), risale


25.09.2017
reşit

Arapça rşd kökünden gelen raşīd رشيد z "doğru yolda olan, olgun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

reşo

Fransızca réchaud "küçük soba veya fırın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chaud "sıcak" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen calidus sözcüğünden evrilmiştir.

ret

Arapça rdd kökünden gelen radd ردّ z "geri çevirme, geri gönderme, geri sürme, iade etme, def etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

retina

Yeni Latince retina "gözün ağ tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince rete "ağ" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

retorik

Fransızca rhétorique "belagat, güzel ve sanatlı konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen rhetōrikḗ téχnē ῥετωρική (τεχνη) z deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca rhétōr ῥέτωρ z "hatip" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wr-ē-tor- "konuşan" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werh₁- (*wer-) "konuşmak, söylemek" kökünden türetilmiştir.