retroaktif

reşo

Fransızca réchaud "küçük soba veya fırın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chaud "sıcak" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen calidus sözcüğünden evrilmiştir.

ret

Arapça rdd kökünden gelen radd ردّ z "geri çevirme, geri gönderme, geri sürme, iade etme, def etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

retina

Yeni Latince retina "gözün ağ tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince rete "ağ" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

retorik

Fransızca rhétorique "belagat, güzel ve sanatlı konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen rhetōrikḗ téχnē ῥετωρική (τεχνη) z deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca rhétōr ῥέτωρ z "hatip" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wr-ē-tor- "konuşan" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werh₁- (*wer-) "konuşmak, söylemek" kökünden türetilmiştir.

retro

İngilizce retro "modası geçmiş iken yeniden moda olan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce retrospective "geriye bakış" sözcüğünün kısaltmasıdır.

retroaktif
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1981]
önümüzdeki günlerden uygulamanın başlayacağını ve 1 Ocak 1981'den retroaktif işleneceğini belirtmişlerdir.

Köken

İngilizce retroactive "geriye işleyen, makable şamil" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen rétroactif sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince retro "geriye" ve Latince activus "işleyen, etkin" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için retrospektif, aktif maddelerine bakınız.


14.10.2014
retrospektif

Fransızca retrospectif "geriye bakan (sıfat), geriye bakış (isim); bir sanatçının eski eserlerinden oluşan sergi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *retrospectivus biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Latince retro "geri" ve Latince specere "bakmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

return

İngilizce return "dönmek, dönüş, (finansta) getiri, (daktiloda) satırbaşı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca retourner "geri dönmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca tourner "dönmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reva

Farsça ravā رَوَا z "giden, (mec.) uyan, yakışan, uygun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça raftan, rav- رَفتن, رَو z "gitmek, yürümek" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça rah "yol" sözcüğü ile eş kökenlidir.

revaç

Arapça rawāc رواج z "(para veya mal) dolaşımda olma, geçerli olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça ravāg "gitme, gidiş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça raftan, rav- "gitmek" fiilinden türetilmiştir.

revak

Arapça rwḳ kökünden gelen rawāḳ رواق z "saçak, sundurma, bedevi çadırının dış kısmındaki tente, sütunlu koridor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāḳa راق z "saçtı, taşırdı" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.