revalüasyon

retrospektif

Fransızca retrospectif "geriye bakan (sıfat), geriye bakış (isim); bir sanatçının eski eserlerinden oluşan sergi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *retrospectivus biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Latince retro "geri" ve Latince specere "bakmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

return

İngilizce return "dönmek, dönüş, (finansta) getiri, (daktiloda) satırbaşı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca retourner "geri dönmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca tourner "dönmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reva

Farsça ravā رَوَا z "giden, (mec.) uyan, yakışan, uygun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça raftan, rav- رَفتن, رَو z "gitmek, yürümek" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça rah "yol" sözcüğü ile eş kökenlidir.

revaç

Arapça rawāc رواج z "(para veya mal) dolaşımda olma, geçerli olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça ravāg "gitme, gidiş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça raftan, rav- "gitmek" fiilinden türetilmiştir.

revak

Arapça rwḳ kökünden gelen rawāḳ رواق z "saçak, sundurma, bedevi çadırının dış kısmındaki tente, sütunlu koridor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāḳa راق z "saçtı, taşırdı" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

revalüasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Akşam - gazete, 1949]
devalüasyon ve revalüasyon, deflasyon bu dedikleri hâdisenin bilhassa ikisi üzerinde müessir olur.

Köken

Fransızca ve İngilizce revaluation "yeniden değerlenme, özellikle para biriminin değer kazanması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce value "değer" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için valör maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

revalüe


15.02.2020
revan

Farsça ravān روان z "akan, giden, gider" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça raftan, rav- رفتن, رو z "akmak, gitmek" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir.

revani

Farsça ravġanīn روغنين z "yağlı, yağda kızartma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ravġan روغن z "yağ, özellikle tereyağı veya sadeyağı" sözcüğünden türetilmiştir.

reverans

Fransızca révérence "1. saygı, hürmet, 2. saygıyla eğilme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen reverentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince revereri "hürmet duymak, saygı göstermek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince vereri "saygı göstermek, gözetmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-¹ "gözetmek, korumak" biçiminden evrilmiştir.

reverb

İngilizce reverb "elektronik ses tekniğinde yankı efekti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce reverberate "1. geri tepmek (esk.), 2. yankılanmak" fiilinin kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince verberare "kırbaçlamak, dövmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince fiil Latince verber "kırbaç" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

revir

Almanca Revier "havza [esk.], sınırlı alan, özellikle av alanı, saha, bölge" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Fransızca rivière "nehir kenarı, nehir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince riparia "kıyı, sahil bölgesi" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince ripa "kıyı" sözcüğünden türetilmiştir.