revani

reva

Farsça ravā رَوَا z "giden, (mec.) uyan, yakışan, uygun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça raftan, rav- رَفتن, رَو z "gitmek, yürümek" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça rah "yol" sözcüğü ile eş kökenlidir.

revaç

Arapça rawāc رواج z "(para veya mal) dolaşımda olma, geçerli olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça ravāg "gitme, gidiş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça raftan, rav- "gitmek" fiilinden türetilmiştir.

revak

Arapça rwḳ kökünden gelen rawāḳ رواق z "saçak, sundurma, bedevi çadırının dış kısmındaki tente, sütunlu koridor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāḳa راق z "saçtı, taşırdı" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

revalüasyon

Fransızca ve İngilizce revaluation "yeniden değerlenme, özellikle para biriminin değer kazanması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce value "değer" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

revan

Farsça ravān روان z "akan, giden, gider" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça raftan, rav- رفتن, رو z "akmak, gitmek" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir.

revani
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kızartma" [ Lugat-i Halimi, 1477]
Her nesne ki yağ içinde bişe aŋa revġanīn dérler. ".. bir tür tatlı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
revġanīn: çarχiye, vulg. kadı lokması. Dulciarii, seu panis species cum butyro cocti.

Köken

Farsça ravġanīn روغنين z "yağlı, yağda kızartma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ravġan روغن z "yağ, özellikle tereyağı veya sadeyağı" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için rugan maddesine bakınız.


18.09.2017
reverans

Fransızca révérence "1. saygı, hürmet, 2. saygıyla eğilme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen reverentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince revereri "hürmet duymak, saygı göstermek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince vereri "saygı göstermek, gözetmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-¹ "gözetmek, korumak" biçiminden evrilmiştir.

reverb

İngilizce reverb "elektronik ses tekniğinde yankı efekti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce reverberate "1. geri tepmek (esk.), 2. yankılanmak" fiilinin kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince verberare "kırbaçlamak, dövmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince fiil Latince verber "kırbaç" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

revir

Almanca Revier "havza [esk.], sınırlı alan, özellikle av alanı, saha, bölge" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Fransızca rivière "nehir kenarı, nehir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince riparia "kıyı, sahil bölgesi" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince ripa "kıyı" sözcüğünden türetilmiştir.

revizyon

Fransızca révision "gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réviser "yeniden incelemek, gözden geçirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca viser "dikkatle bakmak, gözden geçirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir.

revnak

Arapça rwnḳ kökünden gelen rawnaḳ رونق z "parlaklık, ışık, (mec.) güzellik, ihtişam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça rōşnag "parlaklık, ışık" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.