revani

reva

Fa ravā رَوَا zgiden, (mec.) uyan, yakışan, uygun Fa/OFa raftan, rav- رَفتن, رَو zgitmek, yürümek +ā(n) ≈ Fa/OFa rah yol

revaç

Ar rawāc رواج z(para veya mal) dolaşımda olma, geçerli olma OFa ravāg gitme, gidiş OFa raftan, rav- gitmek

revak

Ar rawāḳ رواق z [#rwḳ faˁāl ] saçak, sundurma, bedevi çadırının dış kısmındaki tente, sütunlu koridor Ar rāḳa راق zsaçtı, taşırdı

revalüasyon

İng revaluation yeniden değerlendirmek, a.a. İng revaluate a.a. +()tion İng re+ value değer

revan

Fa ravān روان zakan, giden, gider Fa raftan, rav- رفتن, رو zakmak, gitmek +ā(n)

revani

"kızartma" [ Lugat-i Halimi, 1477]
Her nesne ki yağ içinde bişe aŋa revġanīn dérler. ".. bir tür tatlı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
revġanīn: çarχiye, vulg. kadı lokması. Dulciarii, seu panis species cum butyro cocti.

Fa ravġanīn روغنين zyağlı, yağda kızartma Fa ravġan روغن zyağ, özellikle tereyağı veya sadeyağı

 rugan


18.09.2017
reverans

Fr révérence 1. saygı, hürmet, 2. saygıyla eğilme Lat reverentia a.a. Lat revereri hürmet duymak, saygı göstermek +entia Lat re+ vereri saygı göstermek, gözetmek << HAvr *wer-4 gözetmek, kollamak

reverb

İng reverb [abb.] elektronik ses tekniğinde yankı efekti İng reverberate 1. geri tepmek (esk.), 2. yankılanmak <? Lat re+ verberare [den.] kırbaçlamak, dövmek Lat verber kırbaç

revir

Alm Revier havza [esk.], sınırları belirli alan, saha, bölge Fr rivière nehir kenarı, nehir << OLat riparia Lat ripa nehir kenarı

revizyon

Fr révision gözden geçirme Fr réviser yeniden incelemek, gözden geçirmek +()tion Fr re+ viser dikkatle bakmak, gözden geçirmek Lat videre, vis- görmek

revnak

Ar rawnaḳ رونق z [#rwnḳ] parlaklık, ışık, (mec.) güzellik, ihtişam OFa rōşnak parlaklık, ışık