revir

revalüasyon

Fransızca ve İngilizce revaluation "yeniden değerlenme, özellikle para biriminin değer kazanması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce value "değer" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

revan

Farsça ravān روان z "akan, giden, gider" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça raftan, rav- رفتن, رو z "akmak, gitmek" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir.

revani

Farsça ravġanīn روغنين z "yağlı, yağda kızartma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ravġan روغن z "yağ, özellikle tereyağı veya sadeyağı" sözcüğünden türetilmiştir.

reverans

Fransızca révérence "1. saygı, hürmet, 2. saygıyla eğilme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen reverentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince revereri "hürmet duymak, saygı göstermek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince vereri "saygı göstermek, gözetmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-¹ "gözetmek, korumak" biçiminden evrilmiştir.

reverb

İngilizce reverb "elektronik ses tekniğinde yankı efekti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce reverberate "1. geri tepmek (esk.), 2. yankılanmak" fiilinin kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince verberare "kırbaçlamak, dövmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince fiil Latince verber "kırbaç" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

revir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"askeriyede sağlık birimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
5 doktorla 20 yataklı bir revir hastanesi gönderilmiştir.

Köken

Almanca Revier "havza [esk.], sınırlı alan, özellikle av alanı, saha, bölge" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Fransızca rivière "nehir kenarı, nehir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince riparia "kıyı, sahil bölgesi" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince ripa "kıyı" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için derivasyon maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçeye I. Dünya Savaşı esnasında Alman askeri kullanımından aktarıldığı anlaşılmaktadır.


15.07.2019
revizyon

Fransızca révision "gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réviser "yeniden incelemek, gözden geçirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca viser "dikkatle bakmak, gözden geçirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir.

revnak

Arapça rwnḳ kökünden gelen rawnaḳ رونق z "parlaklık, ışık, (mec.) güzellik, ihtişam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça rōşnag "parlaklık, ışık" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

revolver

İngilizce revolver "1. dönen her şey, 2. 1835'te Samuel Colt tarafından icat edilen döner tamburlu tabanca" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce revolve "bir eksen etrafında dönmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince revolvere, revolut- "geri dönmek, devrilmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince volvere, volut- "dönmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

revü

Fransızca revue "1. gözden geçirme, 2. uzunca arayla yayınlanıp o dönemdeki olayları veya yayınları gözden geçiren dergi, 3. güncel olayları gülünç bir bakış açısıyla ele alan tiyatro gösterisi, genelde varyete gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca revoir "yeniden bakmak, gözden geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca voir "görmek, bakmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen videre, vis- fiilinden evrilmiştir.

rey

Arapça rAy kökünden gelen raˀy رَأَى z "görme, görüş, kanı, fikir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رَأَى z "gördü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.