rezidans

reze

Ar razza(t) رزّة z [#rzz faˁla(t) mr.] kapı sürgüsünün veya menteşe milinin içine girdiği demir oyuk Ar razza رزّ zdeldi, sapladı, sançtı

rezene

Fa rāziyāne رازيانه zbaharlı bir bitki, foeniculum vulgare, arapsaçı

rezerv

Fr reserve [dev.] 1. ilerisi için saklanan şey, yedek, 2. fikrini kendine saklama, çekince Fr réserver saklamak, biriktirmek, yedeklemek

rezerve

Fr réserver ihtiyaten saklamak, biriktirmek, yedeklemek Lat reservare a.a. Lat re+ servare korumak

rezervuar

Fr réservoire saklama yeri, hazne, özellikle su deposu OLat reservatorium a.a. Lat reservare saklamak +(t)orium

rezidans

"elçilik konutu" [ Milliyet - gazete, 1967]
Tarabya'daki büyükelçilik rezidansından "... servisli apartman dairesi" [ Milliyet - gazete, 2003]
Akmerkez kompleksi 4 katlı alışveriş merkezi ... ve 23 katlı rezidans binasından oluşuyor

Fr résidence ikamet, ikamet yeri, konut Lat residentia a.a. Lat residere konmak, ikamet etmek +entia Lat re+ sedere, sess- oturmak

 sedye

Not: Fransızca "ikamet etme" ve "ikamet yeri" anlamına gelen sözcük, Türkçede özellikle "resmi ikametgâh" ve yakın dönemde "profesyonel konaklama servisleri sunan apartman" anlamlarını kazanmıştır.


15.11.2019
rezil

Ar raḏīl رذيل z [#rḏl faˁīl sf.] a.a. Ar raḏila رذل zrezil oldu

rezistans

Fr résistance direnç, direniş Fr résister karşı durmak, karşı koymak, direnmek +entia Lat resistere a.a. Lat re+ sistere, stat- durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak

rezolüsyon

Fr résolution baskı veya elektronik ekranda görüntü yoğunluğu İng resolution çözüm, çözünüm, a.a. Lat resoluere çözmek, unsurlarına ayrıştırmak +(t)ion Lat re+ soluere, solut- gevşetmek, çözmek

rezonans

Fr résonance çınlama, yankı Lat resonantia a.a. Lat resonare çınlamak, yankılanmak +entia Lat re+ sonare ses çıkarmak

rezüme

İng resumé [pp.] özet, özetlenmiş özgeçmiş Fr résumé özet Fr résumer özetlemek, baştan ele almak Lat resumere baştan almak Lat re+ sumere almak