rosto

romatizma

Fr rheumatisme 1. her tür akıntılı hastalık [esk.], 2. eklem iltihabı EYun rheûma ῥεῦμα zakıntı, iltihap, her türlü vücut salgısı +ism° EYun rhéō ῥέω zakmak +ma(t)

rondela

İt rondello [küç.] halkacık İt rondo yuvarlak, değirmi +ell° << Lat rotundus Lat rota tekerlek

ront

Fr ronde çember, döngü, el ele tutuşarak halka halinde yapılan dans (ad) Fr rond yuvarlak, halka şeklinde (sıfat) << Lat rotundus a.a. Lat rotare yuvarlanmak

roof

İng roof çatı Nor hrof üstü örtülü tekne korunağı << HAvr *krāpo-

ropdöşambr

Fr robe de chambre oda entarisi § Fr robe entari Fr chambre oda, özellikle yatak odası

rosto

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
bezelya çorbası, rosto patatesli, komposto

İt rosto kızartılmış [mod. arrosto] İt rostire (et) kızartmak [mod. arrostire] Ger *raustjan

Bu maddeye gönderenler: roti (rotiseri), rozbif


13.01.2015
rot

İng rod çubuk Nor rudda çubuk, sopa

rota

İt rotta yol, güzergâh << OLat via rupta «yarma yol», kayaları veya araziyi yararak açılan yol Lat ruptus yarık, yırtık Lat rumpere yarmak, yırtmak +()t°

rotasyon

Fr rotation ekseni etrafında dönme, döngü Lat rotatio a.a. Lat rotare yuvarlamak/yuvarlanmak, dönmek/döndürmek +(t)ion << HAvr *Hrót-eh₂ (*rót-ā) HAvr *Hret- (*ret-) yuvarlanmak, dönmek

rotatif

Fr rotatif 1. döngüsel, 2. dönerek çalışan makina, özellikle döner tamburlu basım makinası Lat rotare (ekseni etrafında) döndürmek +(t)iv°

roti

Fr rôti kızartılmış (et) Fr rôtir kızartmak Ger *raustjan a.a.