rot

rondela

İtalyanca rondello "halkacık" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca rondo "yuvarlak, değirmi" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince rotundus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünden türetilmiştir.

ront

Fransızca ronde "çember, döngü, el ele tutuşarak halka halinde yapılan dans (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rond "yuvarlak, halka şeklinde (sıfat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rotundus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince rotare "yuvarlanmak" fiilinden türetilmiştir.

roof

İngilizce roof "çatı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) hrof "üstü örtülü tekne korunağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krāpo- biçiminden evrilmiştir.

ropdöşambr

Fransızca robe de chambre "oda entarisi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca robe "entari" ve Fransızca chambre "oda, özellikle yatak odası" sözcüklerinin bileşiğidir.

rosto

İtalyanca rosto "kızartılmış [mod. arrosto]" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca rostire "(et) kızartmak [mod. arrostire]" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *raustjan fiilinden alıntıdır.

rot
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
rot: Otomobil direksiyonunun bağlı bulunduğu aygıt.

Köken

İngilizce rod "çubuk" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) rudda "çubuk, sopa" sözcüğünden alıntıdır.


01.01.2011 den önce
rota

İtalyanca rotta "yol, güzergâh" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince via rupta "«yarma yol», kayaları veya araziyi yararak açılan yol" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ruptus "yarık, yırtık" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince rumpere "yarmak, yırtmak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.

rotasyon

Fransızca rotation "ekseni etrafında dönme, döngü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen rotatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rotare "yuvarlamak/yuvarlanmak, dönmek/döndürmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hrót-eh₂ (*rót-ā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hret- (*ret-) "yuvarlanmak, dönmek" kökünden türetilmiştir.

rotatif

Fransızca rotatif "1. döngüsel, 2. dönerek çalışan makina, özellikle döner tamburlu basım makinası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rotare "(ekseni etrafında) döndürmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

roti

Fransızca rôti "kızartılmış (et)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rôtir "kızartmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *raustjan fiilinden alıntıdır.

rotiseri

Fransızca rôtisserie "(et) kızartma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rôtir "(et) kızartmak" fiilinden türetilmiştir.