rotasyon

roof

İngilizce roof "çatı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) hrof "üstü örtülü tekne korunağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krāpo- biçiminden evrilmiştir.

ropdöşambr

Fransızca robe de chambre "oda entarisi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca robe "entari" ve Fransızca chambre "oda, özellikle yatak odası" sözcüklerinin bileşiğidir.

rosto

İtalyanca rosto "kızartılmış [mod. arrosto]" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca rostire "(et) kızartmak [mod. arrostire]" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *raustjan fiilinden alıntıdır.

rot

İngilizce rod "çubuk" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) rudda "çubuk, sopa" sözcüğünden alıntıdır.

rota

İtalyanca rotta "yol, güzergâh" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince via rupta "«yarma yol», kayaları veya araziyi yararak açılan yol" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ruptus "yarık, yırtık" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince rumpere "yarmak, yırtmak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.

rotasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
kabinedeki değişiklikliğin basit bir rotasyon prensiplerinin basit bir tatbiki olduğu ve İtalya'nın (...)

Köken

Fransızca rotation "ekseni etrafında dönme, döngü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen rotatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rotare "yuvarlamak/yuvarlanmak, dönmek/döndürmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hrót-eh₂ (*rót-ā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hret- (*ret-) "yuvarlanmak, dönmek" kökünden türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

roda, ront (raund, rondela), rotatif, rotor, rulo (kontrol, ro-ro, rol)


30.09.2017
rotatif

Fransızca rotatif "1. döngüsel, 2. dönerek çalışan makina, özellikle döner tamburlu basım makinası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rotare "(ekseni etrafında) döndürmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

roti

Fransızca rôti "kızartılmış (et)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rôtir "kızartmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *raustjan fiilinden alıntıdır.

rotiseri

Fransızca rôtisserie "(et) kızartma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rôtir "(et) kızartmak" fiilinden türetilmiştir.

rotor

İngilizce rotor "elektrik motorunun hareketli kısmı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce rotator "döndüren, döndürücü" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince rotare fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

router

İngilizce router "yönlendirici, özellikle networkler arası bilgi paketi yönlendiricisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce route "(ad) rota, yol, (fiil) yönlendirmek" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca route "yol" sözcüğünden alıntıdır.