roza

rotatif

Fr rotatif 1. döngüsel, 2. dönerek çalışan makina, özellikle döner tamburlu basım makinası Lat rotare (ekseni etrafında) döndürmek +(t)iv°

roti

Fr rôti kızartılmış (et) Fr rôtir kızartmak Ger *raustjan a.a.

rotiseri

Fr rôtisserie (et) kızartma yeri Fr rôtir (et) kızartmak

rotor

İng rotor elektrik motorunun hareketli kısmı İng rotator döndüren, döndürücü Lat rotare +(t)or

router

İng router yönlendirici, özellikle networkler arası bilgi paketi yönlendiricisi İng route (ad) rota, yol, (fiil) yönlendirmek +er Fr route yol

roza

[ George Rhasis, Vocabulaire François-Turc, 1828]
diamant-rose [Fr.]: roza [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
roza: Yassı elmas taşı, adî elmas.

Fr rose İt rosa gül << Lat rosa a.a. << HAvr *wr̥dʰ-o-s gül

 gül

Not: Aynı kökten EYun ʰródon, Fa ward (a.a.). Modern Avrupa dillerindeki biçimler Latinceden alınmıştır.

Bu maddeye gönderenler: roze, rozet


07.06.2021
rozbif

Fr rosbif sığır rostosu İng roast beef a.a. § İng roast kızartmak (EFr rostir a.a. ) İng beef sığır eti

roze

Fr rosé [pp.] gül rengi << Lat rosatus [pp.] a.a. Lat rosa gül +()t°

rozet

Fr rosette [küç.] küçük gül, kumaş veya kâğıttan gül şeklinde süs Fr rose gül +et°

rödövans

Fr redevance kira veya taksitle ödenen borç faizi, özellikle lisans kirası Fr redevoir (tekrarlayarak) borçlu olmak +entia Fr re+ devoir borçlu olmak, borçlanmak << Lat dēbere a.a. Lat de+ habere sahip olmak (Kaynak: Pokorny sf. 407)

röfle

Fr reflet yansıma, parıltı İt riflettere (ışık) yansımak << Lat reflectere, reflex- geri dönmek, yansımak