sıhhat

sığınak

TTü sığın- +(g)Ak

sığır

<< ETü sıġır evcil çift toynaklı hayvan, özellikle inek

sığırcık

<< ETü sıkırçık bir kuş türü, sturnus vulgaris ETü sıkır- çığırmak, ötmek

sığırtmaç

<< OTü sığırtmac sığır çobanı ETü sıġır +mAç2

sığla

<< TTü sığala günnük ağacı, liquidambar orientalis ?

sıhhat

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ol tiryāḳa beŋzer bilene / kim Çalap'tan ṣıḥḥat irer kılana sıhhî, sıhhiye [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sıhhī: Sıhhate müteallik şey. Sıhhiye nezareti.

Ar ṣiḥḥa(t) صحّة z [#ṣḥḥ fiˁla(t) mr.] sağ olma, sağlıklı olma, sağlık Ar ṣaḥḥa صحّ zsağ idi, doğru idi

Benzer sözcükler: sıhhi, sıhhiye

Bu maddeye gönderenler: essah, hıfzısıhha, sahi, tashih (musahhih)


06.04.2019
sıhri

Ar ṣahr/ṣihr صهر z [#ṣhr] evlilik yoluyla akrabalık Ar ṣahara صهر z(metal veya kemik) kaynaştı, (metal) eridi

sık

<< ETü sık az, kısa ETü sı- kırmak, kesmek +Uk

sık|mak

<< ETü sık- daraltmak, sıkıştırmak

sıkı

<< ETü sıkıġ sıkım, sıkıntı ETü sık- +I(g)

sıkılgan

TTü sıkıl- +(g)An