söğüş

soykırım
soymuk

TTü soy- +mUk

soytarı

Ar saˁtar سعتر zyapay penis, zıbık EYun sáturos σάτυρος z1. keçi ayaklı ve çıplak fallus ile tasvir edilen efsane yaratığı, 2. Eski Yunanda takma fallus taşıyan oyuncuların oynadığı gülünç ve müstehcen oyun

soyut

TTü soy- +Ut

söbü

<< ETü sübi/süvi ucu sivri, oval

söğüş

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
et sögüldi [[et kızarttı]] (...) sögüş [[ateşte kızartılan oğlak veya kuzu - Oğuzca]] KTü: [ Peter Golden, The Rasulid Hexaglot, <1377]
biryān [Fa.] = sögülmiş [Tr.] TTü: söğüşlemek "aldatmak (argo)" [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
sövüşlemek: Tromper

<< ETü-O sögüş kebap, kızartma << ETü *sögülmiş ETü sögül- kızartmak

Not: Karş. TTü sögülme "kebap", söğülü "kebap şişi". • Kaşgarî'de görülen sögül- fiili edilgen değil etken anlam taşır. Karş. Erdal sf. II.615, 689.

Benzer sözcükler: söğülme, söğürme, söğüşlemek

Bu maddeye gönderenler: söğüt, sön-, sülün


19.09.2017
söğüt

<< ETü sögüt her çeşit ağaç ETü sögül- yanmak +Ut

sök|mek

<< ETü sök- koparmak? açmak?

sökün

ETü sök- yol açmak, yararak gelmek +In

sölpü|mek

?

sömel

Fr semelle ayakkabı tabanı, mimaride putrel ayağı ?