sömürü

sölpü|mek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sömel

Fransızca semelle "ayakkabı tabanı, mimaride putrel ayağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sömestr

Fransızca semestre "altı aylık süre, okulda yarıyıl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince semestris "altı aylık süre" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sex, se- "altı" ve Latince mens "ay" sözcüklerinin bileşiğidir.

sömür|mek

Eski Türkçe siŋür- veya simür- "yutmak, hazmetmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe siŋ- "sinmek, hazmedilmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

sömürge

Yeni Türkçe sömür- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

sömürü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "sömürme işi" [ Cumhuriyet - gazete, 1967]
Memleketin madenlerini, sahillerini ve bütün millî kaynaklarını Amerikan kumpanyalarına peşkeş çekenler, bu sömürü düzeni tamamlansın diye

Köken

Yeni Türkçe sömür- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sömür- maddesine bakınız.


13.01.2015
sön|mek

Eski Türkçe sȫn- "ateş sönmek, tükenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sögün- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sög- "yakmak" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

sör1

Fransızca soeur "1. kızkardeş, 2. bazı Katolik mezheplerinde kendini dini yaşama adamış kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince soror "kızkardeş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swésōr biçiminden evrilmiştir.

sör2

İngilizce sir "beyefendi, şövalye ünvanına sahip kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca sieur "bey, efendi, senyör" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince senior "yaşlı kimse" sözcüğünden evrilmiştir.

sörf

İngilizce surf "1. kıyıya çarpan dalga, 2. dalga kayağı, 3. internette gezinme" sözcüğünden alıntıdır.

söv|mek

Eski Türkçe sök- "ağır söz söylemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sö- kökünden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.