sörf

sömürge

YTü sömür- +gA

sömürü

YTü sömür- +I(g)

sön|mek

<< ETü sȫn- ateş sönmek, tükenmek << ETü *sögün- <? ETü *sög- yakmak

sör1

Fr soeur 1. kızkardeş, 2. bazı Katolik mezheplerinde kendini dini yaşama adamış kadın << Lat soror kızkardeş << HAvr *swésōr a.a.

sör2

İng sir beyefendi, şövalye ünvanına sahip kimse EFr sieur bey, efendi, senyör << Lat senior yaşlı kimse

sörf

"dalga kayağı" [ Milliyet - gazete, 1977]
Altın Yunus'ta 10 gün süre ile yüzdüler, su kayağı yaptılar, sörfü denediler "... internette gezinme" [ Milliyet - gazete, 1996]
İnternette sörf

İng surf 1. kıyıya çarpan dalga, 2. dalga kayağı, 3. internette gezinme

Not: "Kırılan dalga" anlamıyla 16. yy sonlarında ortaya çıkan İngilizce sözcüğün kaynağı belirsizdir; bir Hint dilinden alınmış olması mümkündür. "Dalga kayağı" anlamı ilk kez 1917'de, "dalgadan dalgaya kıvrak hareketlerle zıplama" fikrinden türeyen "internette gezme" anlamı 1993'te kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler: sörfçü, surf, surfboard, surfer, surfing

Bu maddeye gönderenler: windsurf


01.06.2015
söv|mek

<< ETü sök- ağır söz söylemek ETü *sö- +Ik-

söve

<< TTü söbek/sübek [küç.] 1. oval, 2. mil, değirmen veya kapı pimi TTü söbi sivri, oval +Ak

söyle|mek

<< ETü sözle- konuşmak ETü söz +lA-

söylem

TTü söyle- +Im

söylence

TTü söylen- +çA