söyle|mek

sör1

Fr soeur 1. kızkardeş, 2. bazı Katolik mezheplerinde kendini dini yaşama adamış kadın << Lat soror kızkardeş << HAvr *swésōr a.a.

sör2

İng sir beyefendi, şövalye ünvanına sahip kimse EFr sieur bey, efendi, senyör << Lat senior yaşlı kimse

sörf

İng surf 1. kıyıya çarpan dalga, 2. dalga kayağı, 3. internette gezinme

söv|mek

<< ETü sök- ağır söz söylemek ETü *sö- +Ik-

söve

<< TTü söbek/sübek [küç.] 1. oval, 2. mil, değirmen veya kapı pimi TTü söbi sivri, oval +Ak

söyle|mek

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
irinçülüg söz sözleyür biz [yakışmaz söz söyleriz], çulvı sab sözledimiz [kötü söz söyledik], teŋri nomun sözleser [tanrısal yasayı söylese] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol maŋa söz sözlēdi [[bana söz söyledi]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
loquor - Tr: soslarmen, sosladum, soslamak TTü: [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ˁālim olmayan kişi cāhil-durur / cāhil ile söylemek müşkil-durur

<< ETü sözle- konuşmak ETü söz +lA-

 söz

Not: Kuraldışı sözle- > söyle- evrimi, TTü 14. yy'da belirmiş ve 15. yy'da egemen olmuştur. Ancak karş. Moğ süyle- "söz kesmek, evlilik anlaşması yapmak".

Benzer sözcükler: söylenmek, söyleşmek, söyletmek

Bu maddeye gönderenler: söylem, söylence, söylenti, söyleşi, söylev


31.07.2015
söylem

TTü söyle- +Im

söylence

TTü söylen- +çA

söylenti

TTü söylen- +(In)tI

söyleşi

TTü söyleş- +I(g)

söylev

TTü söyle- +Av