söylem

sör2

İng sir beyefendi, şövalye ünvanına sahip kimse EFr sieur bey, efendi, senyör << Lat senior yaşlı kimse

sörf

İng surf 1. kıyıya çarpan dalga, 2. dalga kayağı, 3. internette gezinme

söv|mek

<< ETü sök- ağır söz söylemek ETü *sö- +Ik-

söve

<< TTü söbek/sübek [küç.] 1. oval, 2. mil, değirmen veya kapı pimi TTü söbi sivri, oval +Ak

söyle|mek

<< ETü sözle- konuşmak ETü söz +lA-

söylem

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
söylem = Natıka (kuvvet-i)

TTü söyle- +Im

 söyle-

Benzer sözcükler: söylemsel


02.11.2013
söylence

TTü söylen- +çA

söylenti

TTü söylen- +(In)tI

söyleşi

TTü söyleş- +I(g)

söylev

TTü söyle- +Av

söz

<< ETü söz beyan ETü *sö- söylemek +Uz