söylence

sörf

İng surf 1. kıyıya çarpan dalga, 2. dalga kayağı, 3. internette gezinme

söv|mek

<< ETü sök- ağır söz söylemek ETü *sö- +Ik-

söve

<< TTü söbek/sübek [küç.] 1. oval, 2. mil, değirmen veya kapı pimi TTü söbi sivri, oval +Ak

söyle|mek

<< ETü sözle- konuşmak ETü söz +lA-

söylem

TTü söyle- +Im

söylence

YTü: "efsane" [ Milliyet - gazete, 1979]
söylencenin kök salması ağızdan ağıza söylenti yoluyla olmaktadır.

TTü söylen- +çA

 söyle-


08.09.2017
söylenti

TTü söylen- +(In)tI

söyleşi

TTü söyleş- +I(g)

söylev

TTü söyle- +Av

söz

<< ETü söz beyan ETü *sö- söylemek +Uz

sözcük

TTü söz +çUk