söylev

söyle|mek

<< ETü sözle- konuşmak ETü söz +lA-

söylem

TTü söyle- +Im

söylence

TTü söylen- +çA

söylenti

TTü söylen- +(In)tI

söyleşi

TTü söyleş- +I(g)

söylev

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
söylev = Nutk

TTü söyle- +Av

 söyle-


02.11.2013
söz

<< ETü söz beyan ETü *sö- söylemek +Uz

sözcük

TTü söz +çUk

sözel

TTü söz +Al

sözlük

TTü söz +lIk

spa

İng spa 1. tedavi amaçlı içmece, kaplıca, 2. (Amerikan kullanımında) bir otel bünyesinde sağlık merkezi öz Spa Belçika'da içmeceleriyle ünlü kent